กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก - อ่าวไทย ระยะที่ 1 หวังบรรเทาปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 ตุลาคม 2564 กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก - อ่าวไทย ระยะที่ 1 หวังบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วยตัดยอดน้ำหลากที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาได้ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมจัดประชุมปฐมนิเทศชี้แจงข้อมูลโครงการฯให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ

 

เดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก - อ่าวไทย  หวังบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

 

 

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศ การสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก - อ่าวไทย ระยะที่ 1 ผ่านระบบ vdo conference โปรแกรม Zoom  ไปยังที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 64 ว่า พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามักเกิดปัญหาอุทกภัยหลายครั้ง ส่งผลให้พื้นที่การเกษตร ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหาย

 

เดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก - อ่าวไทย  หวังบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการศึกษา โครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงทะเลอ่าวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งจากการศึกษาพบว่า โครงการคลองระบายน้ำหลากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นโครงการที่เหมาะสม ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในภาพรวมของลุ่มน้ำได้ สามารถตัดยอดน้ำหลากที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาได้สูงถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ด้วยการพัฒนาควบคู่ไปกับการปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสัก ร่วมกับ การก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากแนวใหม่แม่น้ำป่าสัก-อ่าวไทย

เดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก - อ่าวไทย  หวังบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

สำหรับการประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้ได้รับประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบของโครงการ ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการจัดเวทีประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการออกแบบโครงการฯให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุด

 

เดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก - อ่าวไทย  หวังบรรเทาปัญหาน้ำท่วม