ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เตรียมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโควิด19 รับวันหยุดยาว 20 – 25 ต.ค. ให้ผู้ใช้บริการจอดรถฟรี ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C โดยจัดรถ Shuttle Bus รับส่งทุก 15 นาทีตลอด 24 ชั่วโมง

19 ตุลาคม 2564 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติวันหยุดพิเศษ ทำให้ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จึงได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ซึ่งคาดว่าจะมีการเดินทางจำนวนมากในช่วงวันหยุดยาว ภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่เข้มงวด            


พร้อมกันนี้  ทสภ. ได้ทำการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ ในช่วงวันหยุดยาว ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ของวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน และอำนวยความสะดวกโดยจัดเตรียมรถ Shuttle Bus สาย A ให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสาร ทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง       

ทั้งนี้ รถ Shuttle Bus สาย A จะวิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ไปยังลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 และวนขึ้นไปที่ชั้น 2 ประตู 5  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สุวรรณภูมิเปิดจอดรถฟรีรับหยุดยาว 20 – 25 ต.ค.

นายกิตติพงศ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C จะเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสารผู้ใช้บริการ และหากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง