พิษณุโลก - ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครองและนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อเป็นการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครองและนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เพื่อเป็นการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 จะมีนักศึกษาจากสถาบันจากวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ที่ประสงค์รับวัคซีนจำนวน 9,668 คน จาก 10,146 คน คิดเป็น 95.29 เปอร์เซ็นต์

"พิษณุโลก"เร่งฉีด“ไฟเซอร์”รับเปิดเทอม

ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก ได้ทยอยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เข็มที่ 1 ในรอบแรก ให้กับนักเรียนนักศึกษาในทุกอำเภอทุกสังกัดตั้งแต่วันที่ 4-15 ตุลาคมที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 23,963 จาก 67,557 คน ไม่พบนักเรียนนักศึกษามีผลข้างเคียงจากวัคซีนรุนแรงแต่อย่างใด

 

"พิษณุโลก"เร่งฉีด“ไฟเซอร์”รับเปิดเทอม

โดยมงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี พิษณุโลก