สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ เรียกร้อง 5 ข้อต่อรัฐบาลแก้ปัญหาผลกระทบราคาน้ำมันดีเซลสูง ประกาศหากไม่ได้รับการตอบสนองพร้อมปรับราคาค่าขนส่งและหยุดให้บริการ ระบุกว่า 1 ปีที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและผลประกอบการแย่ลง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

19 ตุลาคม 2565 ที่สำนักงาน สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกิตติชัย ธรรมศิริพงษ์ นายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ พร้อมสมาชิกแถลงข่าวข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลจากผลกระทบราคาน้ำมันดีเซล                 
ประกอบด้วย

ขนส่งประกาศพร้อมปรับราคา - หยุดให้บริการ

1. ขอให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงานตรึงราคาน้ำมันดีเซล (B7 หรือ B6) ราคาขายปลีก 25 บาท / ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี ในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19, วิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤตอุทกภัย ภัยพิบัติจนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลาย

2. ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติ โดยหารายได้จากส่วนอื่นๆ มาทดแทน

3. ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตว์ สุจริต ไม่เอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภคน้ำมันในระบบผูกขาด 

4. ราคา ณ โรงกลั่น ต้องเท่ากับราคาสิงคโปร์ ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงน้ำมันสำเร็จรูป (ราคา ณ โรงกลั่นต้องเท่ากัน) และ

5. ในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ต้องลดค่าการตลาดลงกึ่งหนึ่ง

ขนส่งประกาศพร้อมปรับราคา - หยุดให้บริการ
 

เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงเกินไป และเป็นการผลักภาระและสร้างกำไรทางธุรกิจที่ขาดหลักจริยธรรมและคุณธรรมทางธุรกิจกึ่งผูกขาด

ขนส่งประกาศพร้อมปรับราคา - หยุดให้บริการ
 

นายกิตติชัย กล่าวว่า หากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาล ทางผู้ประกอบการก็พร้อมจะปรับราคาค่าขนส่งสินค้าและหยุดให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ
เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า 1 ปีที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลประกอบการแย่ลง

ขนส่งประกาศพร้อมปรับราคา - หยุดให้บริการ ข่าว โดย : 
สมชาย สามารถ เนชั่นทีวี