สงขลา - สํานักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีศุลกากร จํานวน 434,500 ซอง มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท พร้อมผู้ต้องหา 1 คน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     18 ตุลาคม 2564 สํานักงานศุลกากรภาคที่ 4 ร่วมกับกองสืบสวนและปราบปราม ในการสืบสวนหาข่าวและสกัดกั้นขบวนการค้าบุหรี่และสุราเถื่อนในพื้นที่ภาคใต้ และสรรพสามิตพื้นที่สงขลา เข้าตรวจสอบท้องที่รับผิดชอบจับกุมปราบปรามสินค้าลักลอบหนีศุลกากร

ศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจยึดบุหรี่ ตปท.หนีภาษี 40 ล้านบาท      โดยนายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 4 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้สืบทราบว่า มีขบวนการลักลอบนําบุหรี่เข้ามาจําหน่ายในราชอาณาจักร โดยนําสินค้าดังกล่าวมาพักเก็บในพื้นที่จังหวัดสงขลา

     เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 3,ชุดสืบสวนปราบปราม เคลื่อนที่เร็ว,เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ จึงเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์สีเขียว เลขที่ 83/6,อาคารห้องแถวเลขที่ 83/2 และอาคารห้องแถว เลขที่ 83/11 หมู่ที่ 1 ตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตามหมายค้นศาลสงขลาที่ ค. 171/2564 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2564

ศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจยึดบุหรี่ ตปท.หนีภาษี 40 ล้านบาท

ศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจยึดบุหรี่ ตปท.หนีภาษี 40 ล้านบาท      ซึ่งผลการตรวจค้น พบบุหรี่ต่างประเทศ ไม่ปิดอากรแสตมป์ รวมจํานวน 434,500 ซอง (8,621,200 มวน) มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท พร้อมผู้ต้องหา 1 คน ขณะตรวจค้น ไม่พบหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง ซึ่งของดังกล่าวเป็นของอันพึงต้องริบ หรือพิสูจน์ความผิดตามกฎหมายศุลกากร เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา 242,246 ประกอบมาตรา 252 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ยึดของดังกล่าวเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

ศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจยึดบุหรี่ ตปท.หนีภาษี 40 ล้านบาท

ศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจยึดบุหรี่ ตปท.หนีภาษี 40 ล้านบาท       ส่วนเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 2 นําโดยนายด่านศุลกากรสตูล และหน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล-ปากบารา ร่วมกันตรวจค้นบริเวณท่าเทียบเรือ ชุมชน ถนนเจ๊ะบิลัง-ตันหยงโป ตําบลเจ๊ะบิลัง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ผลการตรวจค้นพบบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อต่างๆไม่ปิดอากรแสตมป์ ปริมาณรวม 265,200 มวน รวมมูลค่าของกลางประมาณ 1,200,000 บาท

 

ภาพ/ข่าว โดย
สันติภาพ รามสูต จ.สงขลา

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด