นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นอภ.หนองเสือ พร้อม นายพิษณุ พลธี สส.เขต 6 ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย อบต.ศาลาครุ สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 73 ครัวเรือน

นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ เปิดเผยว่า หลังจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ระบายน้ำจากอิทธิพลพายุคมปาซุ เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 4 บาน พร่องน้ำสู่แม่น้ำนครนายก ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้น หลังมีฝนตกบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำในปริมาณมาก ทำให้บ้านเรือนประชาชนที่ในพื้นที่ตำบลศาลาครุ ที่มีเขตติดต่อกับจังกวัดนครนายก น้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วม บ้านเรือนประชาชนตำบลเกือบ 100 หลังคาเรือนชาวบ้านต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออก และย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง เพื่อหนีน้ำและ เตรียมพร้อมระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้น

นอภ.หนองเสือ สส.พิษณุ ลงพื้นที่ มอบของช่วยชาวบ้านตำบลศาลาครุ นอภ.หนองเสือ สส.พิษณุ ลงพื้นที่ มอบของช่วยชาวบ้านตำบลศาลาครุ นอภ.หนองเสือ สส.พิษณุ ลงพื้นที่ มอบของช่วยชาวบ้านตำบลศาลาครุ

โดยตนเองได้ประสานงานให้กำนันตำบลศาลาครุและ อบต.ศาลาครุ ได้นำไม้มาให้ชาวบ้านต่อเป็นสะพานไม้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกบ้าน ในช่วงเวลานี้ ได้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเก็บทรัพย์สิน เครื่องใช้ สิ่งของมีค่าและเอกสารสำคัญขึ้นที่สูง หรือที่ปลอดภัย และติดตามข่าวจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

นายพิษณุ พลธี สส.เขต.6 ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ตนเองได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และทราบว่าประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลาครุ กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนเนื่องจาก น้ำจากแม่น้ำนครนายก ได้ไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน หลายครอบครัวบ้านถูกน้ำท่วม ข้าวของเสียหาย มีคนชราและคนป่วยที่ต้องอาศัยในบ้านที่มีน้ำขัง โดยวันนี้ตนเองได้นำน้ำดื่มและข้าวสาร มาร่วมกับอำเภอหนองเสือ นำมามอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมจะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติน้ำท่วมนี้ไปด้วยกัน

นอภ.หนองเสือ สส.พิษณุ ลงพื้นที่ มอบของช่วยชาวบ้านตำบลศาลาครุ นอภ.หนองเสือ สส.พิษณุ ลงพื้นที่ มอบของช่วยชาวบ้านตำบลศาลาครุ นอภ.หนองเสือ สส.พิษณุ ลงพื้นที่ มอบของช่วยชาวบ้านตำบลศาลาครุ