ทำข้าวกล่องแจกแพทย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยศูนย์พักคอย ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บางรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่วัดราษฎร์บำรุง (วัดไก่หอบ) ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี พระครูสุจิตรัตนากร,ดร.เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ เจ้าอาวาสวัดบึงบาประภาสะวัต พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ ชาตวีโร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง พระครูกิตติปทุมากร เจ้าอาวาสวัดป่าคลอง 11 นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายพิษณุ พลธี สส.จังหวัดปทุมธานี เขต 6 ดร.ไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบึงกาสาม ร่วมส่งมอบข้าวกล่อง อาหาร น้ำดื่ม ยาฟ้าทะลายโจร ให้กับชุมชน แพทย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม และผู้ป่วยในศูนย์พักคอย รวมถึงผู้ป่วยที่พักกักตัวอยู่ที่บ้าน ในพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งพลังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

หลวงพ่อวัดราษฎร์บำรุง (วัดไก่หอบ) หนองเสือ เปิดโรงทานสู้ภัยโควิด-19 หลวงพ่อวัดราษฎร์บำรุง (วัดไก่หอบ) หนองเสือ เปิดโรงทานสู้ภัยโควิด-19 หลวงพ่อวัดราษฎร์บำรุง (วัดไก่หอบ) หนองเสือ เปิดโรงทานสู้ภัยโควิด-19

พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ ชาตวีโร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง เปิดเผยว่า สำหรับโครงการนี้ทางอาตมาต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บางรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทางเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีโครงการให้วัดทุกวัดตั้งโรงทานขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม ทางวัดจึงได้ตั้งโรงทานทำอาหารแจกญาติโยม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ญาติโยม และเนื่องด้วยคณะสงฆ์วัดราษฎร์บำรุง (วัดไก่หอบ) มีความห่วงใยผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สนาม และ ศูนย์พักคอยในเขตพื้นที่ อำเภอหนองเสือและพ้นที่ใกล้เคียง ซึ่งถือว่าเป็นทัพหน้าในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด จึงส่งมอบกำลังใจ นำข้าวกล่อง ขนมหวาน น้ำดื่ม ยาฟ้าทะลายโจรสูตรเข้มข้น  มอบให้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้กับโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป

หลวงพ่อวัดราษฎร์บำรุง (วัดไก่หอบ) หนองเสือ เปิดโรงทานสู้ภัยโควิด-19 หลวงพ่อวัดราษฎร์บำรุง (วัดไก่หอบ) หนองเสือ เปิดโรงทานสู้ภัยโควิด-19 หลวงพ่อวัดราษฎร์บำรุง (วัดไก่หอบ) หนองเสือ เปิดโรงทานสู้ภัยโควิด-19

พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ ชาตวีโร กล่าวอีกว่า บางวันก็จะมีชาวบ้านที่ใจดีและหน่วยงานต่างๆนำของมามอบให้เช่นข้าวสาร อาหารแห้ง ผักสด ไข่ เนื้อหมู ฯลฯ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร โดยจะมีเจ้าหน้าที่มารับข้าวกล่อง น้ำดื่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ร่วมถึง ผู้ป่วยตามศูนย์พักคอยต่างๆ ซึ่งทางวัดได้เปิดโรงทานมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ญาติโยมต้องเผชิญสถานการณ์โควิด-19

หลวงพ่อวัดราษฎร์บำรุง (วัดไก่หอบ) หนองเสือ เปิดโรงทานสู้ภัยโควิด-19 หลวงพ่อวัดราษฎร์บำรุง (วัดไก่หอบ) หนองเสือ เปิดโรงทานสู้ภัยโควิด-19 หลวงพ่อวัดราษฎร์บำรุง (วัดไก่หอบ) หนองเสือ เปิดโรงทานสู้ภัยโควิด-19