ตาก -  สนามเลือกตั้งนายกอบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  เมืองเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-เมียนมา  มีแค่ 3 บิ๊ก "มานพ-ธงชัย-ธนชพร" ชาวบ้านเผยได้คนที่่กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศของการรับสมัครนายก และส.อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า ยังคงมีผู้สมัครรับเลือกตั้งไปสมัครบ้าง แต่เป็นเพียงผู้สมัครส.อบต.เท่านั้น ทำให้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา ไม่เหมือนเช่นวันถึงสองวันแรก ๆ ขณะที่ไม่มีใครลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.เพิ่มเติม คงมีผู้สมัครนายกอบต.คือ นายมานพ ยะเขียว อดีตนายกอบต.แม่ปะ ผู้สมัครหมายเลข 1 ร.ต.ธงชัย มณีศร ผู้สมัครหมายเลข 2 ซึ่งเป็นอดีตนายทหารพัฒนา ที่รู้จักในฐานะบุตรเขยพ่อเลี้ยงคำ นักบุญ 2 แผ่นดิน และเจ้าของท่า23 บ้านวังแก้ว และนางธนชพร ต๊ะทองคำ ผู้สมัครหมายเลข 3 นักธุรกิจหญิงชื่อดังซึ่งมีการเตรียมตัวมานานแรมปี โดยผู้สมัครทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีผู้สนับสนุน ระดับแนวหน้าของชาวตำบลแม่ปะ 

 

สนามเลือกตั้งนายกอบต.แม่ปะเผ็ดร้อน-"3บิ๊ก”ชิงเก้าอี้

สำหรับอบต.แม่ปะ มีผู้สมัครส.อบต.ทั้งหมด 36 คน ส่วนผู้สมัครนายกอบต. จำนวน 3 คน ทั้งนี้ ตำบลแม่ปะเป็นพื้นที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ล่าสุดผู้สมัครนายกอบต.เริ่มผลิตสื่อ ผ่านทางโลกสังคมออนไลน์ แล้ว โดยชูสโลแกน และวิสัยทัศน์ในการทำงาน หากได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแล้ว

 

สนามเลือกตั้งนายกอบต.แม่ปะเผ็ดร้อน-"3บิ๊ก”ชิงเก้าอี้

นายชลอ สุนันต๊ะ อายุ 45ปี อยู่บ้านเลขที่ 355 หมู่ที่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตากกล่าวว่า อยากได้นายกอบต.ที่กล้าคิด กล้าทำ และกล้านำเสนอ คือ คิดกว้างไกล ทำทันที และนำเสนอปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน

 

สนามเลือกตั้งนายกอบต.แม่ปะเผ็ดร้อน-"3บิ๊ก”ชิงเก้าอี้

โดย สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี / ตาก

ตาก-“3บิ๊ก”ชิงนายกอบต.แม่ปะเผ็ดร้อน

 

ตาก -  สนามเลือกตั้ง นายกอบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  เมืองเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-เมียนมา  มีแค่ 3 บิ๊ก "มานพ-ธงชัย-ธนชพร" ชาวบ้านเผยได้คนที่่กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศของการรับสมัครนายก และส.อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า ยังคงมีผู้สมัครรับเลือกตั้งไปสมัครบ้าง แต่เป็นเพียงผู้สมัครส.อบต.เท่านั้น ทำให้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา ไม่เหมือนเช่นวันถึงสองวันแรก ๆ ขณะที่ไม่มีใครลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.เพิ่มเติม คงมีผู้สมัครนายกอบต.คือ นายมานพ ยะเขียว อดีตนายกอบต.แม่ปะ ผู้สมัครหมายเลข 1 ร.ต.ธงชัย มณีศร ผู้สมัครหมายเลข 2 ซึ่งเป็นอดีตนายทหารพัฒนา ที่รู้จักในฐานะบุตรเขยพ่อเลี้ยงคำ นักบุญ 2 แผ่นดิน และเจ้าของท่า23 บ้านวังแก้ว และนางธนชพร ต๊ะทองคำ ผู้สมัครหมายเลข 3 นักธุรกิจหญิงชื่อดังซึ่งมีการเตรียมตัวมานานแรมปี โดยผู้สมัครทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีผู้สนับสนุน ระดับแนวหน้าของชาวตำบลแม่ปะ 

สำหรับอบต.แม่ปะ มีผู้สมัครส.อบต.ทั้งหมด 36 คน ส่วนผู้สมัครนายกอบต. จำนวน 3 คน ทั้งนี้ ตำบลแม่ปะเป็นพื้นที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ล่าสุด ผู้สมัครนายกอบต.เริ่มผลิตสื่อ ผ่านทางโลกสังคมออนไลน์ แล้ว โดยชูสโลแกน และวิสัยทัศน์ในการทำงาน หากได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแล้ว

นายชลอ สุนันต๊ะ อายุ 45ปี อยู่บ้านเลขที่ 355 หมู่ที่ 9 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตากกล่าวว่า อยากได้นายกอบต.ที่กล้าคิด กล้าทำ และกล้านำเสนอ คือ คิดกว้างไกล ทำทันที และนำเสนอปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน

โดย สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี / ตาก