โฆษก ตร. เตือน “เน็ตไอดอล” หรือบุคคลที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก เลี่ยงรับโทษ พรบ.การพนัน โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี หลังพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนัน สร้างความแพร่ระบาดในหมู่เยาวชน ประชาชนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ย้ำเป็นนโยบายที่ต้องกวดขัน ปราบปรามอย่างจริงจัง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) กล่าวเตือนไปถึง “เน็ตไอดอล” หรือ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบัน พบว่ามีการโฆษณาชักชวนเล่นการพนันในสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้มีแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ทั้งพี่น้องประชาชน รวมถึงเยาวชน สามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้โดยง่าย ซึ่งบุคคลที่โพสต์ชักชวน โฆษณาให้ผู้อื่นเล่นการพนันนั้น มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษ “จำคุก” สูงสุดถึง 3 ปี ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478

มาตรา 12 ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้ว แต่เล่นพลิกแพลงหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น อันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้

(1) ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และ ปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่งเว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่ เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

(2)ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกิน 2 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

โฆษก ตร. กล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการกวดขันจับกุมมาโดยตลอดทั้งยังสั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดให้กวดขันจับกุมและทำการสืบสวนปราบปรามการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) จึงฝากไปยังประชาชนทุกคนรวมถึงเยาวชน อย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับการพนัน

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งไปยังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลข 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

เตือน “เน็ตไอดอล” ชวนเล่นพนันออนไลน์ โทษจำคุก 3 ปี