กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จันทบุรี รายงานการติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในเขตตัวเมืองจันทบุรี ปริมาณน้ำลดลงจากจุดวิกฤตต่อเนื่อง แต่ยังอยู่ระดับที่เฝ้าระวังสูงสุด

14 ตุลาคม 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จันทบุรี รายงานการติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในเขตตัวเมืองจันทบุรี โดยจากการเฝ้าระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี ทุกครึ่งชั่วโมง ตั้งแต่ 17.00 น. ของวันที่ 13 ต.ค.64 ที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณน้ำลดลงจากจุดวิกฤตต่อเนื่อง แต่ยังอยู่ระดับที่เฝ้าระวังสูงสุด น้ำในแม่น้ำไหลระบายได้ดี ขณะที่ระดับน้ำในคลองน้ำใส เขตตัวเมืองฝั่งตะวันตก ปริมาณน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 80 เซนติเมตร แต่ยังมีน้ำล้นตลิ่งบริเวณสะพานหมู่บ้านนาฏศิลป น้ำไหลระบายดี

 

ปภ.จันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในเขตเมืองจันทบุรี

สำหรับสถานการณ์อุกทภัยในเขตตัวเมืองจันทบุรี เมื่อเวลา 02.00 - 04.30 น.วันนี้ (14 ต.ค. 64) ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ยังคงมีน้ำท่วมภายในหมู่บ้านมั่นคง ชุมชนเนินเอฟเอ็ม หมู่บ้านนาฏศิลปะ หมู่บ้านหลังตลาดเจริญสุขสถานที่ราชการ และที่ลุ่มต่ำ ในระดับสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ถนนหลายสายเริ่มสัญจรผ่านได้ สถานการณ์ ในภาพรวมเริ่มคลี่คลาย หากไม่มีฝนตกเพิ่มขึ้น

 

ปภ.จันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในเขตเมืองจันทบุรี