นครศรีธรรมราช - สสจ.เมืองคอน ยกมาตรการสูงสุด เร่งควบคุมสถานการณ์ เผยนักเรียน - บุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับวัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมจัดโปรโมชั่น 1 แถม 1 สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง 60 ปีขึ้นไปและผู้ดูแล

13 ตุลาคม 2564  นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้ความสำคัญในประเด็นการแพร่ระบาดของโรคจากคลัสเตอร์ต่างๆ ที่ส่งผลให้ในภาพรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าไปติดลำดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่พบการติดเชื้อรายใหม่รายวันสูงต่อเนื่องมาเกือบ 10 วัน ซึ่งทางสำนักระบาด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการกำชับและบังคับใช้ทุกมาตรการอย่างเคร่งครัดไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมโรค ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ท้องถิ่น และ กอ.รมน. เพื่อให้คุมเข้มการบังคับใช้มาตรการเพิ่มขึ้น พร้อมเร่งดำเนินการ3 เรื่อง คือ การเร่งค้นหาคนติดเชื้อ เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้เข้าระบบสู่การรักษา และรักษาตัวให้หายโดยเร็ว ส่วนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสโรคสูงต้องให้กักตัวในทันที ขณะที่กลุ่มเสี่ยงสูง หรือกลุ่ม 608 ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งได้ขอความร่วมประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และพื้นที่รอบนอก หากไม่มีธุระจำเป็นให้งดเข้าไปพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือพบมีการติดเชื้อสูง

เมืองคอนจัดโปรฉีดวัคซีน 1แถม 1 สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยเพิ่มเติมถึงการบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาให้ใช้งบประมาณ สำหรับการเข้าไปดูแลและบริหารจัดการในสถานที่ที่มีการระบาดสูง ทั้งในตลาดสด โรงงาน/สถานประกอบการ และสถานศึกษา โดยให้ใช้มาตรการคุมเข้ม เร่งฉีดวัคซีนให้นักเรียน บุคลากร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนขับรถขับส่งนักเรียน หรือแม่ค้า ที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทั้งจากนักเรียนไปสู่ครอบครัว และจากครอบครัวสู่โรงเรียน

เมืองคอนจัดโปรฉีดวัคซีน 1แถม 1 สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เมืองคอนจัดโปรฉีดวัคซีน 1แถม 1 สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

เมืองคอนจัดโปรฉีดวัคซีน 1แถม 1 สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนอายุ 12-18 ปี ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 45,000 คน จากจำนวนนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนทั้งสิ้นกว่า 95,000 คน และคาดว่าสัปดาห์นี้วัคซีนที่เหลือจะมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ได้ดำเนินการฉีดไปแล้วไม่พบนักเรียนที่มีอาการข้างเคียงรุนแรง พร้อมขอให้นักเรียนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วให้ปฏิบัติตนตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ไม่ออกกำลังกายหนักๆ ในช่วง 3-5 วัน หลังการฉีดวัคซีน ส่วนการฉีดวัคซีนให้แก่ครูนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราชมีเป้าหมาย จำนวน 23,683 คน มีคุณครูที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้ว จำนวน 23,629 คน เข็มที่ 2 จำนวน 22,929 คน คิดเป็นร้อยละ 99.8 อย่างไรก็ตา โควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีก 4-5ปี เราต้องอยู่ร่วมกับโควิด-19 ให้ได้ การเร่งฉีดวัคซีนจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งขณะนี้ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง 60 ปีขึ้นไป หากมาฉีดวัคซีนจะสามารถให้ญาติ บุตรหลาน หรือผู้ดูแลได้รับวัคซีนเพิ่มอีก 1 คน หรือ 1 แถม 1

 

ภาพ/ข่าว โดย
ชชาดล  เจริญพงศ์  จ.นครศรีธรรมราช