นครศรีธรรมราช - ชาวบ้านทนทุกข์ภูเขาขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เริ่มมีความหวัง ศาลปกครองสั่งคุ้มครองห้ามดำเนินกิจการบ่อขยะชั่วคราวแล้ว

     21 กันยายน 2564 กรณีนายสมพร ดำพริก อุปนายกสภาทนายความฝ่ายปฏิบัติการ นายพรชัย มนต์ชัยรัตนกุล ประธานคณะทำงานคดีสิ่งแวดล้อม นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 ได้นำสำนวนคำฟ้อง คดีที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภูเขาขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน 14 ราย คือ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 14 ราย หลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภูเขาขยะซึ่งมีปริมาณมากกว่า 2.4 ล้านตัน ก่อมลภาวะอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะอย่างหนัก ได้เข้าชื่อร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายกับสภาทนายความแห่งประเทศไทย โดยประธานคณะทำงานคดีสิ่งแวดล้อม ได้เข้ายื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ศาลปกครองสั่งงดทิ้งขยะภูเขา ทน.นครศรีฯชั่วคราว

ศาลปกครองสั่งงดทิ้งขยะภูเขา ทน.นครศรีฯชั่วคราว      ล่าสุดเมื่อ 21 กันยายน 2564 นายประสาร พยาบาล ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีทางปกครอง ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ได้ส่งหนังสือแจ้งคำสั่งศาลปกครองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผลจากการฟ้องคดีชุดแรกของผู้เสียหายจำนวน 53 ราย ไปยัง 14 หน่วยงานที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดี โดยศาลปกครองได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ก่อนการพิพากษา โดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ระงับการทิ้งขยะด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงทีค่สุด หรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และให้ดำเนินการขุดร่องนำระหว่างบ่อขยะกับถนนทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเพื่อระบายเป็นทางน้ำเสียจากบ่อขยะ (น้ำชะขยะ) ไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาจุลินทรีย์อย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล

ศาลปกครองสั่งงดทิ้งขยะภูเขา ทน.นครศรีฯชั่วคราว

ศาลปกครองสั่งงดทิ้งขยะภูเขา ทน.นครศรีฯชั่วคราว      สำหรับความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบจากภูเขาขยะมาอย่างต่อเนื่อง โดยชาวบ้านได้ยื่นฟ้องเมื่อปี 2563 ขณะที่นายเชาว์นวัศ เสนพงศ์ เป็นนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ซึ่งไม่ได้มีการจัดการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง ก่อนที่ชาวบ้านจะยื่นฟ้อง ส่วนปัจจุบันนั้นนายกณพ เกตุชาติ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ด้วยการชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทะลายท่ามกลางความคาดหวังของชาวเมืองนครศรีธรรมราช ที่จะให้เข้ามาแก้ไขปัญหาในหลายด้าน

ศาลปกครองสั่งงดทิ้งขยะภูเขา ทน.นครศรีฯชั่วคราว ภาพ/ข่าว โดย:
กฤษณะ ทิวัตถ์สิริกุล จ.นครศรีธรรมราช