จังหวัดมุกดาหารจัดการ เร่งฉีดวัคซีนไฟเชอร์ที่ยังเหลือ 15 โรงเรียน โดยเด็กนักเรียนจำนวน 4,122 คน ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร และเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

13 ตุลาคม 2564 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา07.30 น.ซึ่งเป็นวันนัดฉีดวัคชีนไฟเชอร์ให้กับเด็กนักเรียนในเขตอำเภอเมืองมุกดาหารซึ่งจะมีการกำหนดฉีด ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไปที่หอประชุม 250 มุกดาหาร ได้มีนักเรียนมารอกันตั้งแต่เช้ากันอย่างคึกคัก ซึ่งมาก่อนถึงเวลากำหนดไว้  ซึ่งวันนี้กำหนดมีจำนวนมี จำนวน 3,570 คน มากที่สุดได้แก่โรงเรียนมุกดาหาร จำนวน 1,170 คน รองลงมาได้แก่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 846 คน โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน จำนวน 294 คน โรงเรียนมุกดาลัย จำนวน 204 คน  ส่วนในช่วงบ่ายไปที่โรงเรียนมุกดาวิทยานุกร จำนวน 552 คน

มุกดาหารเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน


 

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร โดยโรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 อำเภอ ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 12 - 18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ตามโรงเรียน อำเภอต่าง ๆ จำนวน 33 แห่ง อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม เป็นต้นมา  ตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ในรอบแรก ระหว่างวันที่ 4-17 ตุลาคม จำนวน 6,120 โดส ได้ดำเนินการฉีดให้กับนักเรียนโรงเรียนรอบนอกไปแล้ว 18 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 1,524 ทั้งนี้โดยจะฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนแล้วเสร็จ ภายในเดือน ตุลาคม นี้ ก่อนกลับมาเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต้นเดือน พ.ย.นี้

มุกดาหารเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน


 

มุกดาหารเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

มุกดาหารเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

โดย - แสวง รูปดี