อบจ.อุบลราชธานี ไม่ทิ้งกัน นำถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มสะอาด เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคมอบช่วยเหลือผู้ยากไร้

12 ตุลาคม 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายสิทธิพล เลาหะวนิช รองนายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม อบจ.อุบลราชธานี นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มสะอาด เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค มอบให้กับผู้ยากไร้ ที่กำลังประสบความยากลำบาก ไม่มีที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ทำกิน  บ้านคำเจริญ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายมวลชน กัลป์ตินันนท์ ประธานสภาอบจ.อุบลราชธานี น.ส.นันท์นภัส วาจาดี สมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย                                                                                                        
อบจ.อุบลราชธานี เร่งช่วยเหลือผู้ยากไร้  

โดย จากการเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพบว่า ครอบครัวนายนภดล มีฐานะยากจน  ไม่มีบ้านอยู่อาศัย ไม่มีที่ทำกินและนายนพดลผู้เป็นเสาหลักยังป่วยแขนขาอ่อนแรงเดินไม่สะดวก ทำให้ต้องลำบากไม่มีรายได้ ในขณะที่ภรรยาต้องแบกรับภาระค่าข้าว ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายลูกสาวในวัยเรียนอีก 2 คน ทุกวันนี้ชีวิตลำบากแทบจะไม่มีข้าวกินเพราะไม่มีเงิน โดยการได้รับความช่วยเหลือจาก อบจ.อุบลราชธานีถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุด จึงขอขอบคุณนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานีพร้อมทีมงานเป็นอย่างมาก ที่มาช่วยเหลือตนและครอบครัวในครั้งนี้

อบจ.อุบลราชธานี เร่งช่วยเหลือผู้ยากไร้ อบจ.อุบลราชธานี เร่งช่วยเหลือผู้ยากไร้

โดย  - กฤษณะ วิลามาศ