กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมส่งกำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12 ตุลาคม 2564 กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมส่งกำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

 

กรมชลฯ เดินหน้ามอบถุงยังชีพ ให้ชาวบางบาล จ.อยุธยา

กรมชลฯ เดินหน้ามอบถุงยังชีพ ให้ชาวบางบาล จ.อยุธยา

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายศราวุฒิ ไวทยะวิญญู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 100 ชุดบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย

กรมชลฯ เดินหน้ามอบถุงยังชีพ ให้ชาวบางบาล จ.อยุธยา