คณะกรรมการควบคุมโรคขอนแก่น มีมติเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้ง หลังพบคลัสเตอร์ใหม่หลายคลัสเตอร์ ทำให้ยอดผู้ป่วยพุ่งสูง

กรณีที่จังหวัดขอนแก่นมีคลัสเตอร์การแพร่ระบาดโควิด 19 ใหม่ หลายกลุ่ม ทำให้ทางจังหวัดขอนแก่นต้องปรับแผนการทำงาน โดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อประชุมเร่งด่วน  เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

คณะกรรมการควบคุมโรคมีมติเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้งรับผู้ป่วยโควิด
 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า   สำหรับในที่ประชุมมีข้อสรุปการทำงานเพื่อป้องกันโควิด 19  มีความเห็นชอบในเรื่องการเปิดโรงพยาบาลสนามขึ้นมาอีกครั้ง  หลังจากที่ปิดไปแล้ว 2 แห่ง คือ   โรงพยาบาลสนามพุทธมณฑล มีหน่วยงานรับผิดชอบคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสิรินธร  ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรและสหกรณ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งสนามแห่งที่ 3   มีทางอบต.และเทศบาลตำบลท่าพระร่วมกับโรงพยาบาลบ้านไผ่เป็นผู้ดูแล   

คณะกรรมการควบคุมโรคมีมติเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้งรับผู้ป่วยโควิด
“กรณีที่ประชาชนไปตรวจแล้วผลออกมาเป็นบวก ได้จัดเตรียมสถานที่ให้กักตัว  โดยให้ศูนย์อนามัยที่ 7 และโรงพยาบาลขอนแก่นดูแลจัดการด้านการพยาบาล  นอกจากนี้เพื่อให้เกิดการคล่องตัวในการรองรับของเจ้าหน้าที่   ที่ประชุมจึงมีมติให้ศูนย์บริหารจัดการเตียงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษายังจุดบริการของโรงพยาบาลต่างๆได้”นายสมศักดิ์  กล่าว 

คณะกรรมการควบคุมโรคมีมติเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้งรับผู้ป่วยโควิด
 

จากการตรวจสอบพบว่าคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ขอนแก่น  มีอยุ่ 3 คลัสเตอร์หลัก  คือกลุ่มโรงงาน  กลุ่มตลาดสดและกลุ่มนักศึกษา ที่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น  มีสาเหตุมาจากการสังสรรค์ งานประเพณี งานศพ เป็นต้น     ทางจังหวัดจึงขอความร่วมมือประชาชนงดการสังสรรค์ในช่วงนี้   หากมีความจำเป็นที่จะต้องไปในงานที่มีผู้คนจำนวนมาก ขอให้หลีกเลี่ยงเข้าไปในที่ที่แออัด   งดการรับประทานอาหารและดื่มน้ำร่วมกัน

คณะกรรมการควบคุมโรคมีมติเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้งรับผู้ป่วยโควิด
“จังหวัดได้รับรายงานผู้ป่วยรายใหม่ยืนยันติดเชื้อโควิด-19  กว่า  300 ราย ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา คลัสเตอร์ใหม่ที่พบ คือคลัสเตอร์จับปลาหน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ที่พบว่าขณะนี้มีผลตรวจ ATK เป็นบวกแล้ว 5 ราย   คลัสเตอร์ในเขต ต.ศิลา ต.บ้านทุ่ม และกลุ่มโรงงาน ที่ทุกจุดคณะทำงานจะลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างเร่งด่วนเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ  ปรับให้ศูนย์อนามัยที่  7 ที่เดิมดูแลจุดพักคอย หรือโฮเทลคอรันทีน ของกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ที่ตรวจพบผลบวกจากการตรวจ ATK มาเป็น รพ.ขอนแก่น เข้าไปบริหารจัดการร่วมในการเป็นโฮสพิเทล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งระบบการส่งต่อผู้ป่วยในระดับอำเภอ ที่จะต้องบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิดอย่างแม่นยำ รัดกุม รอบคอบ และรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยกลับบ้านจากพื้นที่จังหวัดต่างๆ ตามระบบการส่งต่อผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุข" นายสมศักดิ์  กล่าว 

ข่าวโดย-กวินทรา  ใจซื่อ

คณะกรรมการควบคุมโรคมีมติเปิดโรงพยาบาลสนามอีกครั้งรับผู้ป่วยโควิด