น่าตกใจ ! ไม่ถึง 2 สัปดาห์ โควิดคร่าชีวิตคนเมืองโคราชไปแล้ว 7 ราย เร่งฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดอัตราป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

12 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดฯ ว่า  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 153 ราย เป็นการติดเชื้อกันเองในพื้นที่จังหวัด 151 รายและติดจากนอกจังหวัด 2 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 27,679 ราย โดยรักษาหายแล้ว 24,551 ราย ยังรักษาอยู่ 2,928 ราย โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ทำให้มียอดเสียชีวิตสะสม อยู่ที่ 200 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตรายล่าสุด เป็นผู้ป่วยโควิด 19 เพศหญิง อายุเพียง 20 ปีเท่านั้น เป็นชาว ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ไม่มีโรคประจำตัว แต่มีส่วนสูง 158 เซนติเมตร และน้ำหนัก 100 กิโลกรัม โดยเริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา แต่อาการไม่ดีขึ้น ได้เสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ เวลา 16.15 น.
 

ทั้งนี้ จากข้อมูลศูนย์โควิด 19 โคราช จะเห็นว่า ตั้งแต่วันที่ 1-12 ตุลาคม 2564 มีรายงานผู้ป่วยโควิด 19 ที่อยู่ในเขต อ.เมืองนครราชสีมา เสียชีวิตจากโควิด 19 มากถึง 7 รายในเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์   ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าตกใจ โดยผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตอยู่ในเขต ต.ในเมือง จำนวน 2 ราย  ได้แก่ ผู้ป่วยหญิงอายุ 89 ปี และอีกรายเป็นชาย อายุ 85 ปี มีโรคประจำตัวเป็นวัณโรค  ,อยู่  ต.หัวทะเล เป็นหญิง 1 ราย อายุ 76 ปี , ต.โคกกรวด เป็นชาย 1 ราย อายุ 39 ปี, ต.บ้านใหม่ 1 ราย เป็นหญิงอายุ 50 ปี โรคประจำตัว เป็น SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง  และที่ ต.หนองกระทุ่ม  เป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 20 ปี มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัม กับอีกราย เป็นหญิง อายุ 62 ปี  ซึ่งแต่ละรายมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19

น่าตกใจ ไม่ถึง2สัปดาห์ โควิดคร่าชีวิตคนโคราชไปแล้ว7ราย


 

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดฯ ได้เร่งเดินหน้าทุกมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อสกัดการแพร่ระบาดลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด ซึ่งหนึ่งในมาตรการป้องกันที่สำคัญ ก็คือ การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ด้วยการฉีดวัคซีนต้านโควิด19 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 2,112,381 เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโควิด 19 โดยได้ระดมฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 11,191,900 ราย หรือ 56.42 %  ฉีดเข็มที่ 2 ได้ 795,972 ราย หรือ 37.68 %  เข็มที่ 3 ฉีดได้ 48,744 ราย หรือ 2.31 % รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว 2,036,616 โดส

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ