ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ รวม 10,035 หายป่วย 10,590 ผู้ป่วยกำลังรักษา 110,265 เสียชีวิต 60 รวมผู้ป่วยสะสม 1,692,056 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

รวม 10,035 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,160 ราย
  • ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 756 ราย
  • ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 80 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 39 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 1,692,056 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

 

  • หายป่วยกลับบ้าน 10,590 ราย
  • หายป่วยสะสม 1,565,477 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 110,265 ราย

 

  • เสียชีวิต 60 ราย

ศบค.เผย เสียชีวิตเพียง 60 ติดเชื้อใหม่ 10,035 หายป่วย 10,590 ราย