"ไพบูลย์ นิติะวัน" แย้มร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งส.ส.และพรรคการเมือง แก้ 4 ประเด็น ลอกโมเดลสมัยอภิสิทธิ์ ไม่มี ส.ส.ปัดเศษ

10 ตุลาคม 2564 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในประเด็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และพรรคการเมือง ว่า ยกร่างเสร็จ แล้ว รอ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครัฐบาล (วิปรัฐบาล) หารือกับวิป 3 ฝ่ายก่อน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุมร่วมรัฐสภา ในการเสนอแก้ไขกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับนั้นอย่างไร ในชั้นนี้ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการภายในครบ

 

นายไพบูลย์ กล่าวว่า มีเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะแก้ไปตามรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ ในมาตรา 91 วิธีคำนวนส.ส.บัญชี รายชื่อก็ใช้ถ้อยคำมาจากรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2554 สมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็แก้ไข โดยใช้ถ้อยคำ คือ ใช้คะแนนรวมให้เป็นสัดส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับคะแนนของทั้งประเทศ ซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญปี 2554 และในกฎหมายลูกก็เขียนตามรัฐธรรมนูญ ในการนับคะแนนก็นับโดยที่นับคะแนนรวมทั้งประเทศเมื่อเสร็จก็นำมาหารด้วยจำนวนส.ส.  
"ไพบูลย์ นิติะวัน" แย้มร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งไม่มีส.ส.ปัดเศษ

โดยในปี 2564 การแก้ไข มาตรา 83 มีส.ส.100 คน จะนำ ส.ส.100 คน มาหารคะแนนรวมทั้งประเทศ และจะได้คะแนนที่ ส.ส.พึงมีต่อ 1 คน สมมุติ หารคะแนนที่ประชาชน มาออกเสียง 32 ล้านใบก็จะนำมาหาร 100 จะเท่ากับ 320,000 คน และนำคะแนนนี้ไปหารคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้ ถ้าหารแล้วได้คะแนนออกมาจะดูให้ได้จำนวนเต็ม คือ 1 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป พรรคใดที่ได้ตั้งแต่ 320,000 ขึ้นไป จะได้ส.ส.ตามจำนวนเต็มก่อน ส่วนเศษยังไม่พูดถึง

 

เมื่อแบ่งช่วงแรกไปแล้วพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้รับการจัดสรร ส.ส. พึงมีไปแล้วเหลือ ส.ส. ที่อาจจะไม่ครบ 100 อย่างแบ่งไปแล้วได้ 97 คน ถือว่าเหลือส.ส.3 คน จะมาดูว่าพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเต็มหรือได้ 1 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มีพรรคการเมืองใดได้เศษมากที่สุด พรรคการเมืองนั้นก็จะได้ส.ส.เพิ่มอีกคน  

 

ทั้งนี้เป็นแนวของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2554 ซึ่งในร่างของพรรคพปชร. ก็ร่างมาในแนวนี้ ดังนั้น จะไม่มีส.ส.ที่พรรคได้คะแนนไม่ถึง320,000 คน การได้ส.ส. จะต้องได้คะแนนเต็มและพรรคที่ได้คะแนนเต็มเท่านั้น ถึงจะได้เศษ จะไม่มี ส.ส.ปัดเศษ เพราะจะต้องได้คะแนนเต็มก่อนเศษที่เหลือถึงค่อยมาแบ่งกัน เนื่องจากรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้ กฎหมายเลือกตั้งปี2554 เขียนอย่างนี้ ดังนั้นรัฐธรรมนูญ2564 จะเขียนแบบเดียวกัน แก้ไข คงเหมือนกัน ต้องไปแนวทางแบบนี้

"ไพบูลย์ นิติะวัน" แย้มร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งไม่มีส.ส.ปัดเศษ

ส่วนที่บอกว่าจะเสนอมาให้แก้แบบสัดส่วนอะไรต่างๆเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพราะถ้าทำไปจะขัดรัฐธรรมนูญ ดังนั้น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะมาในแนวนี้คือ แก้ไข 4 เรื่อง

1.จำนวนส.ส.เขต 350 คนให้เป็น 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อจาก 150 คนเป็น 100 คน

2.การแก้ไขให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรใบหนึ่งคือการเลือกส.ส.เขต ส่วนอีกใบเป็นการเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อ

3.แก้ไขวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเนื่องจากเป็นบัตร 2 ใบ คะแนนบัญชีรายชื่อต้องเป็นสัดส่วนโดยตรงกับคะแนนรวมของทั้งประเทศ ดังนั้น จะไปทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้ จึงต้องมาแนวนี้ดังที่กล่าวไป ข้างต้น

4.ในการเลือกตั้งส.ส.เขตกับบัญชีรายชื่อจะแก้ไขให้ใช้เบอร์เดียวกันทั้งหมดโดยใช้เบอร์ของบัญชีรายชื่อเป็นเบอร์พรรค ซึ่งจะเหมือนกับปี 2554 ที่ใช้เบอร์เดียวทั้งประเทศ ทั้งนี้การแก้ไขนั้นเตรียมไว้หมดแล้ว พร้อมที่จะยื่นให้กับประธานรัฐสภา แต่ต้องรอรัฐธรรมนูญโปรดเกล้าก่อน เมื่อโปรดเกล้าแล้วไม่เกิน 2-3 วันก็จะยื่น

"ไพบูลย์ นิติะวัน" แย้มร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งไม่มีส.ส.ปัดเศษ