รมว.เกษตรและสหกรณ์ อนุมัติโครงการก่อสร้างและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ ตำบลค้อทอง อ.เขื่องในเป็นการแก้ปัญาของการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร

10ต.ค.64ที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตำบลค้อทอง และได้อนุมัติโครง โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแก้งโพธิ์ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน ในปีงบประมาณ2565 เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้เกี่ยวข้อง นำชาวบ้านให้การต้อนรับ

รมว.เกษตรฯลงอุบลฯชาวเขื่องในได้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

สำหรับโครงการก่อสร้างและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งlพร้อมระบบส่งน้ำ โดย อบต.ค้อทอง ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลค้อทอง จึงได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนมายังจังหวัดและชลประทานที่7อุบลราชธานี เมื่อเดือนมิถุนายน2564ที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวฯ เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำชี ส่งไปยังพื้นที่การเกษตรของประชาชน บ้านแก้งโพธิ์ และหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่การเกษตร กว่า2,800ไร่ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน ให้มีปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรได้ตลอดปี โดยการสูบน้ำเติมอ่าง

รมว.เกษตรฯลงอุบลฯชาวเขื่องในได้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า \

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ยังสามารถควบคุมบริหารจัดการน้ำได้ โดยรอการเติมน้ำจากลำน้ำชี ในระหว่าง2-3วัน หากมีฝนตกเพิ่มอีก ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำ หรือที่ลุ่มต่ำ ติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

รมว.เกษตรฯลงอุบลฯชาวเขื่องในได้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

โดย -กฤษณะ วิลามาศ