นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ระบุ โควิดระลอก 3 ในประเทศอยู่ในช่วงขาลงแล้ว แนะเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด และ 4 จังหวัดภาคใต้

10 ตุลาคม 2564 นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ให้ข้อมูลผ่าน Blockdit "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" ระบุว่า ....

"โควิดระลอกที่สาม กำลังชะลอตัวในช่วงขาลง ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) เกิน 10,000 รายเป็นครั้งแรก ติดเชื้อเพิ่ม 10,817 ราย หายป่วย 9981 ราย รักษาตัวอยู่ 110,880 ราย เสียชีวิต 84 ราย"
 

"หมอเฉลิมชัย" ระบุ โควิดระลอก 3 ขาลง แนะเร่งฉีดวัคซีนในต่างจังหวัด  

โดยนายแพทย์เฉลิมชัย ยังระบุอีกว่า โควิดระลอกที่สามของไทย อยู่ในช่วงขาลง หลังจากขึ้นจุดสูงสุดกลางเดือนสิงหาคม 2564 โดยในช่วงขาขึ้นของระลอกที่สามนี้ ใช้เวลาสี่เดือนครึ่ง ถ้าลงด้วยความเร็วเท่ากับช่วงขาขึ้น ก็จะใช้เวลาอีกสี่เดือนครึ่ง รวมเป็น 9 เดือนเต็ม คือสิ้นเดือนธันวาคม 2564 แต่ขณะนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่า อัตราของขาลง ช้ากว่าขาขึ้น วันนี้มีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจด้วยตนเองที่บ้านแบบ ATK เกินกว่า 10,000 รายเป็นครั้งแรก

จึงคาดว่าการยุติของระลอกที่สาม น่าจะเลยเดือนธันวาคม 2564 ออกไป แต่อย่างไรก็ตาม มีตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ขาลงจบเร็วขึ้นกว่าที่คาดไว้คือ การเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรจำนวนมากทั้งประเทศโดยเร็ว โดยเฉพาะในเขตต่างจังหวัด และ 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อไม่ลดลง

"หมอเฉลิมชัย" ระบุ โควิดระลอก 3 ขาลง แนะเร่งฉีดวัคซีนในต่างจังหวัด

โดยสถานการณ์การโควิดในประเทศไทย วันนี้ 10 ตุลาคม 2564

ติดเชื้อเพิ่ม 10,817 ราย 
ติดในระบบ 10,055 ราย
ติดจากตรวจเชิงรุก 649 ราย
ติดในสถานกักตัว 63 ราย
ติดในเรือนจำ 50 ราย
สะสมระลอกที่สาม 1,682,021 ราย
สะสมทั้งหมด 1,710,884 ราย
หายป่วย 9981 ราย
สะสม 1,582,313 ราย
รักษาตัวอยู่ 110,880 ราย
โรงพยาบาลหลัก 43,299 ราย
โรงพยาบาลสนาม 55,951 ราย
แยกกักที่บ้าน 9259 ราย
อาการหนัก 2985 ราย
ใช้เครื่องช่วยหายใจ 689 ราย
เสียชีวิต 84 ราย 
สะสมระลอกที่สาม 17,597 ราย
สะสมทั้งหมด 17,691 ราย
ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK)  10,055 ราย
สะสม 211,451 ราย

"หมอเฉลิมชัย" ระบุ โควิดระลอก 3 ขาลง แนะเร่งฉีดวัคซีนในต่างจังหวัด

ที่มา : ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย