svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

หมอเฉลิมชัย ชี้ชายเหมาะฉีดไฟเซอร์ หญิงควรฉีดโมเดอร์นา พร้อมแจงเหตุผล

หมอเฉลิมชัย แนะนำความเหมาะสมของการรับวัคซีน mRNA ชี้เพศชายเหมาะกับไฟเซอร์ ขณะเพศหญิงเหมาะกับโมเดอร์นา พร้อมแจงผลการเก็บสถิติที่ผ่านมาของสหรัฐฯ

14 กันยายน 2564 น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ หรือ หมอเฉลิมชัย รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความลงใน Blockdit "ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย" เผยถึงแนวทางการฉีดวัคซีน mRNA ระหว่าง ผู้หญิงและผู้ชาย เหมาะกับวัคซีนป้องกันโควิด-19ยี่ห้อไหนบ้าง พร้อมแจงเหตุผล มีรายละเอียดดังนี้...

 

ถ้าเลือกจะฉีดวัคซีนแบบ mRNA แล้ว ผู้หญิงควรเลือกฉีดของโมเดอร์นา (Moderna) และผู้ชายควรเลือกฉีดของไฟเซอร์ (Pfizer) ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ?

 

คำถามที่เกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่ก็คือ ควรฉีดวัคซีนโควิดตัวไหนดี วัคซีนไหนดีกว่าวัคซีนไหน เป็นคำถามชวนปวดหัว เพราะไม่มีคำตอบที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด

 

วัคซีนแต่ละบริษัท ต่างมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปคนละแบบ โดย วัคซีนเทคโนโลยี mRNA ภูมิคุ้มกันขึ้นสูง แต่ผลข้างเคียงระยะยาวยังไม่ทราบชัดเจน

 

ส่วนวัคซีนเทคโนโลยีเชื้อตาย ภูมิคุ้มกันขึ้นปานกลาง แต่ผลข้างเคียงระยะยาวทราบจากวัคซีนที่เคยใช้ในอดีตว่าค่อนข้างปลอดภัยดี 

 

ขณะที่ วัคซีนเทคโนโลยีไวรัสเป็นพาหะ ผลออกมากลางๆ ทั้งภูมิคุ้มกันและผลข้างเคียง 

 

หมอเฉลิมชัย ชี้ชายเหมาะฉีดไฟเซอร์ หญิงควรฉีดโมเดอร์นา พร้อมแจงเหตุผล

แต่ในกรณี ถ้าตัดสินใจแล้วว่า จะฉีดวัคซีนเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง ด้วยเหตุผลส่วนตัวอะไรก็ตาม ในวัคซีนแต่ละเทคโนโลยี ซึ่งมีบริษัทที่ผลิตมากกว่าหนึ่งบริษัท ตรงนี้อาจจะพอเปรียบเทียบกันได้

 

ในที่นี้จะลองเปรียบเทียบระหว่างวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ของบริษัท ไฟเซอร์ Pfizer กับบริษัท โมเดอร์นา (Moderna) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี mRNA ด้วยกัน เพราะในช่วงนี้ ไทยเราเริ่มมีวัคซีนของ Pfizer เข้ามาแล้ว 1.5 ล้านโดส และกำลังจะเข้ามาอีก 2 ล้านโดส รวมเป็น 3.5 ล้านโดส และก่อนสิ้นปีนี้ จะมีวัคซีน Pfizer ทั้งสิ้น 30 ล้านโดส โดยจะมีวัคซีน Moderna เข้ามาในไตรมาสสี่ ประมาณ 5 ล้านโดส 

 

ควรที่จะลองเปรียบเทียบวัคซีนระหว่างสองบริษัทนี้ เพราะเราจะมีวัคซีนสองบริษัทนี้เป็นตัวเลือกในเทคโนโลยี mRNA ด้วยกัน เนื่องจากประสิทธิผลของวัคซีนทั้งสองบริษัทใกล้เคียงกันมาก จึงจะไม่พิจารณาในมิติประสิทธิผลในการป้องกันโรค แต่จะไปพิจารณาในเรื่องมิติความปลอดภัยหรือผลข้างเคียง


หมอเฉลิมชัย ชี้ชายเหมาะฉีดไฟเซอร์ หญิงควรฉีดโมเดอร์นา พร้อมแจงเหตุผล

ผลข้างเคียงที่ต้องพิจารณาสำหรับวัคซีนป้องกัน โควิด-19 สองตัวนี้ ได้แก่..

 

1. การแพ้รุนแรงแบบช็อก (Anaphylaxis) ซึ่งพบว่าจะเกิดในผู้หญิงมากถึงร้อยละ 95 ตัวเลขรายงานของสหรัฐฯ ที่เก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึง 18 มกราคม 2564 จำนวนการฉีด กว่า 17 ล้านโดส พบมีการแพ้รุนแรงแบบช็อค 66 รายคิดเป็น 3.6 รายต่อ 1 ล้านโดส 

 

โดยพบของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) 4.7 รายต่อ 1 ล้านโดส บริษัทโมเดอร์นา (Moderna) พบ 2.5 รายต่อ 1 ล้านโดส Pfizer พบมากกว่า 1.9 เท่า

 

ดังนั้น ผู้หญิง ซึ่งมีโอกาสเจอการแพ้แบบช็อคได้มากกว่าผู้ชาย จึงควรพิจารณาฉีด Moderna ซึ่งมีร้อยละของการแพ้แบบช็อก น้อยกว่าของ Pfizer เกือบสองเท่าตัว

 

2. กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ พบว่ามีผลข้างเคียงในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง 5.28 เท่า (16.9 ต่อ 3.2 ราย ต่อ1 ล้านโดส) โดยค่าเฉลี่ยที่พบคือ 12.6 รายต่อ 1 ล้านโดส

 

  • Pfizer พบ 8 รายต่อ 1 ล้านโดส
  • Moderna พบ 19.8 รายต่อ 1 ล้านโดส
  • Moderna พบผลข้างเคียงมากกว่าถึง 2.5 เท่า

 

ในกรณี ผู้ชาย ซึ่งจะพบผลข้างเคียงแบบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมากกว่า ผู้หญิง จึงต้องพิจารณาฉีด Pfizer เพราะมีผลข้างเคียงเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบน้อยกว่า Moderna 2.5 เท่า

 

หมอเฉลิมชัย ชี้ชายเหมาะฉีดไฟเซอร์ หญิงควรฉีดโมเดอร์นา พร้อมแจงเหตุผล

 

กล่าวโดยสรุป ผู้ชายควรฉีดวัคซีน Pfizer เพราะพบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ น้อยกว่า Moderna 2.5 เท่า, ผู้หญิงควรฉีดวัคซีน Moderna เพราะพบการแพ้รุนแรงแบบช็อก น้อยกว่า Pfizer 1.9 เท่า

 

หมอเฉลิมชัย ชี้ชายเหมาะฉีดไฟเซอร์ หญิงควรฉีดโมเดอร์นา พร้อมแจงเหตุผล