น้ำท่วมโคราช 10 อำเภอ เริ่มคลี่คลาย เตรียมรับมวลน้ำลำมูลสมทบลำสะแทด จ่อท่วมอีก 4 อำเภอ ขอให้ปชช.ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายกฤษฏิ์  พูนเกษม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.จ.) นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยใน จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ  22 อำเภอ ได้แก่ อ.ด่านขุนทด อ.สูงเนิน อ.โนนสูง อ.ปักธงชัย อ.โนนไทย อ.วังน้ำเขียว อ.ครบุรี อ.พิมาย อ.โชคชัย อ.เมือง อ.เสิงสาง อ.เทพารักษ์ อ.คง อ.พระทองคำ อ.จักราช อ.สีดา อ.ขามสะแกแสง อ.บ้านเหลื่อม อ.แก้งสนามนาง อ.โนนแดง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.ชุมพวง 84 ตำบล 364 หมู่บ้าน 21 ชุมชน ประชาชนประสบภัย รวม 15,401 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย เป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 2 คน อยู่ในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด 2 คน อ.โนนสูง 2 คน อ.สูงเนิน 1 คน) โรงเรียน 6 แห่ง วัด 10 แห่ง ถนน 152 สาย ท่อระบายน้ำ 4 จุด

 

อยู่ในระหว่างคลี่คลายสถานการณ์ 10 อำเภอ ได้แก่ อ.โนนไทย อ.โนนสูง อ.เมือง อ.คง อ.จักราช อ.พิมาย อ.แก้งสนามนาง อ.โนนแดง อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.ชุมพวง 29 ตำบล 170 หมู่บ้าน 9 ชุมชน 2,532 ครัวเรือน ประชาชนอพยพ 407 ราย ความเสียหายด้านการเกษตร พื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัย 951,972 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 726,858 ไร่ ข้าว 484,276 ไร่ มันสำปะหลัง 190,610 ไร่ ข้าวโพด 45,349 ไร่ อ้อย 3,319 ไร่ พืชผักอื่นๆ 2,338 ไร่ ไม้ผลและอื่นๆ 966 ไร่

น้ำท่วมโคราช 10 อำเภอ เริ่มคลี่คลาย จ่อท่วมอีก4อำเภอ
 

สำหรับพื้นที่สำคัญสุดท้ายที่ลำน้ำหลักจะไหลผ่าน จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มวลน้ำในแม่น้ำมูล ที่สถานีวัดระดับน้ำ ฝายยางนางโท มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 5 ซม.  เฝ้าระวังพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลประสุข ต.หนองหลัก ต.ชุมพวง ต.โนนยอ อ.ชุมพวง ฯ , ต.ขุย ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัยฯ รวมทั้ง ลำสะแทด ที่จุดวัดระดับน้ำบ้านท่าสวนยา มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 18 ซม. เฝ้าระวังพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ ต.นางรำ ต.ทุ่งสว่าง ต.ประทาย ต.โคกกลาง ต.ตลาดไทร ต.ดอนมัน อ.ประทาย ฯ

 

โดยเฉพาะ อ.เมืองยาง ล่าสุดระดับน้ำได้ไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้ว และมีความเสี่ยงน้ำไหลเข้าที่อยู่อาศัยของราษฏร ในเขต ต.เมืองยาง ที่บ้านโนนอุดม หมู่ 1 ต.โนนอุดม ได้รับผลกระทบจำนวน 1 หลัง  บ้านนางออ หมู่ 5  จำนวน 7 หลัง บ้านโนนตำหนัก หมู่ 6 จำนวน 6 หลัง และโรงเรียน 1 แห่ง บ้านนางโท หมู่ 8 จำนวน 2 หลัง และวัด 1 แห่ง บ้านค่ายลิง หมู่ 9 จำนวน 7 หลัง บ้านโนนตาโทน หมู่ 10 จำนวน 4 หลัง ,เขต ต.กระเบื้องนอก ที่บ้านหนองหัวคน หมู่ 7 จำนวน 4 หลัง และเขต ต.ละหานปลาค้าว ที่บ้านท่าสวนยา หมู่ 12 จำนวน 5 หลัง  
น้ำท่วมโคราช 10 อำเภอ เริ่มคลี่คลาย จ่อท่วมอีก4อำเภอ

เบื้องต้น อปท.ในพื้นที่ได้แจกจ่ายทรายพร้อมถุงบรรจุให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุน้ำท่วมแล้ว และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนรับทราบ และติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ประชาชนยกสิ่งของที่มีค่าไว้บนที่สูง

โดย - เกษม  ชนาธินาถ