รมว.ดีอีเอส เตรียมศึกษาข้อกฎหมาย "บุหรี่ไฟฟ้า" ลดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้มากกว่า ชี้ต้องปรับตัวตามเทคโนโลยี ถ้านำยาสูบในประเทศมาผลิตบุหรี่ไฟฟ้า จะสามารถแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้

5 ตุลาคม 2564 ชัยวุฒิ​ ธนาคมานุสรณ์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม​ (ดีอีเอส) ระบุถึงกรณีที่สนับสนุน "บุหรี่ไฟฟ้า" ถูกกฎหมายว่า เครื่องยาสูบที่เป็นไฟฟ้าถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ 67 ประเทศทั่วโลกมีการยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆ อย่างสหรัฐอเมริกา จีน และมาเลเซีย เพราะถือว่าเป็นยาสูบที่มีความอันตรายน้อยกว่าบุหรี่จริง บุหรี่ไฟฟ้าจะมีสารพิษน้อยกว่า 

 

เตรียมให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย แม้รณรงค์ให้เลิก​แต่คนสูบยังมีเกือบ 10 ล้าน

แต่ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับ เรื่องนี้ตนกำลังศึกษาข้อกฎหมายอยู่ว่าติดขัดเรื่องอะไร เพราะหากทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายได้จะสามารถลดอันตรายให้กับผู้สูบ เพราะบางคนไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ แม้จะมีการรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ก็ตาม แต่ปัจจุบันเหลือคนสูบบุหรี่อีกเกือบ 10 ล้านคน 

 

เตรียมให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย แม้รณรงค์ให้เลิก​แต่คนสูบยังมีเกือบ 10 ล้าน

นอกจากนี้​ปัจจุบันทราบว่าโรงงานยาสูบและผู้ปลูกยาสูบเองก็มีรายได้ลดลง เนื่องจากคนนิยมไปสูบบุหรี่นำเข้าหรือบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้ามา ซึ่งหลายประเทศยอมรับว่าหากเรามีบุหรี่ไฟฟ้า จะสามารถลดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้มากกว่า เรื่องนี้ตนขอศึกษาข้อกฎหมายก่อน

 

ดังนั้น​ถ้าเราสามารถเอายาสูบที่ปลูกในประเทศมาผลิตบุหรี่ไฟฟ้าได้ จะสามารถแก้ปัญหาให้กับโรงงานยาสูบและเกษตรกรได้ รวมทั้งการส่งออกได้ด้วย อยู่ที่ว่าเราจะสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีได้มากน้อยแค่ไหน สุดท้ายถ้าเราไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีก็จะเกิดปัญหาภายในประเทศและเสียหายในอนาคตได้ รมว.ดีอีเอสกล่าว