การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ฉุดการใช้น้ำมันเชื้อพลิงรอบ 8 เดือนลด 4.4% เผยน้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ลดลงมากถึง 48.1% กลุ่มเบนซินลดลง 7.3% ส่วนกลุ่มดีเซลลดลง 4.9%

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยถึงภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 8 เดือนของปี 2564 (มกราคม-สิงหาคม) ว่า ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.4%

 

ทั้งนี้ มีสาเหตุสำคัญมาจากการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ที่ลดลง 48.1% และการใช้กลุ่มเบนซินที่ลดลง 7.3% สำหรับการใช้กลุ่มดีเซลลดลง 4.9% น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น 15.3% น้ำมันก๊าดเพิ่มขึ้น 5.1% LPG เพิ่มขึ้น 9.8% และ NGV ลดลง 18.2% 

 

โควิด-19 ฉุดการใช้น้ำมันเชื้อพลิงในรอบ 8 เดือน ลดลง 4.4%

 

ทั้งนี้ การใช้น้ำมัน กลุ่มเบนซิน เดือนมกราคม-สิงหาคม 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 28.53 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 7.3%) สำหรับการใช้น้ำมันเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 0.67 ล้านลิตร/วัน เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้กลุ่มแก๊สโซฮอล์ พบว่า ลดลงมาอยู่ที่ 27.86 ล้านลิตร/วัน (ลดลง 7%)

 

อย่างไรก็ตาม การใช้ แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 14.61 ล้านลิตร/วัน (เพิ่มขึ้น 0.3%) ในขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ อี20 แก๊สโซฮอล์ อี85 ลดลงมาอยู่ที่ 6.86 ล้านลิตร/วัน 5.66 ล้านลิตร/วัน และ 0.72 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ

 

นางสาวนันธิกา เปิดเผยว่า เมื่อพิจารณาการใช้กลุ่มเบนซินเฉพาะเดือนสิงหาคม 2564 พบว่า การใช้ลดลงมาอยู่ที่ 24.52 ล้านลิตร/วัน  เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 25.55 ล้านลิตร/วัน) (ลดลง 4.1%) โดยเป็นการลดลงของทุกชนิดน้ำมัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ที่มีความรุนแรง

 

“จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 19,000 – 23,000 ราย/วัน และจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 180 – 240 ราย/วัน ส่งผลให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุม โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มจาก 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด”

 

ส่วนการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เดือนมกราคม-สิงหาคม 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 61.95 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 4.9%)

 

โควิด-19 ฉุดการใช้น้ำมันเชื้อพลิงในรอบ 8 เดือน ลดลง 4.4%

 

สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้ลดลงมาอยู่ที่ 35.92 ล้านลิตร/วัน (ลดลง 20.8%) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22.87 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้ 1.06 ล้านลิตร/วัน

 

การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเฉพาะเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ 53.27 ล้านลิตร/วัน ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2563 (ลดลง 15.6%) เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับกรมการขนส่งทางบกยังคงมาตรการจำกัดการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้า โดยงดให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งมีผล 3 - 31 สิงหาคม 2564

 

โควิด-19 ฉุดการใช้น้ำมันเชื้อพลิงในรอบ 8 เดือน ลดลง 4.4%

ด้านการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 48.1%) เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 จึงมีการประกาศห้ามสายการบิน รับ-ส่งผู้โดยสารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยกเว้นคาร์โก้เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ระหว่างประเทศและเที่ยวบินนำร่องเปิดประเทศหรือแซนด์บอกซ์ ถึง 31 สิงหาคม 2564

 

อย่างไรก็ตาม การประกาศคลายล็อกดาวน์ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 จะส่งผลให้การใช้น้ำมัน Jet A1 มีทิศทางเพิ่มขึ้น

 

การใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 16.51 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น 9.8%) เนื่องจากการใช้ในภาคปิโตรเคมีที่สูงขึ้นมาอยู่ที่ 7.42 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น 25%) และการใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.82 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น 12.8%) 
 

สำหรับภาคครัวเรือนมีการใช้อยู่ที่ 5.58 ล้านกก./วัน (เพิ่มขึ้น 2.5%) อย่างไรก็ตาม การใช้ในภาคขนส่งลดลงมาอยู่ที่ 1.69 ล้านกก./วัน (ลดลง 17.3%)

 

โควิด-19 ฉุดการใช้น้ำมันเชื้อพลิงในรอบ 8 เดือน ลดลง 4.4%

 

การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 3.14 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 18.2%) โดยเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับจำนวนสถานีบริการและรถ NGV ที่ลดลง

 

ขณะที่การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 904,830 บาร์เรล/วัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลง 0.1%) โดยการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 868,161 บาร์เรล/วัน (ลดลง 0.1%) อย่างไรก็ดี มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 55,483 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น 42.2%) 

 

การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 36,669 บาร์เรล/วัน (เพิ่มขึ้น 0.1%) คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า 2,284 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น 40.5%) มูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

 

โรงกลั่นบางจาก

 

การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเดือนมกราคม-สิงหาคม 2564 เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ไบโอดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และ LPG โดยปริมาณส่งออกลดลงมาอยู่ที่ 193,849 บาร์เรล/วัน (ลดลง 1.9%) คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 13,093 ล้านบาท/เดือน (เพิ่มขึ้น 49.3%)

 

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ