กรมชลฯยืนยัน เหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เช้าวันนี้ เวลา 04:39 น. แรงสั่นสะเทือนไม่กระทบกับตัวเขื่อน

28 กันยายน 2564 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เช้าวันนี้ 28 กันยายน 2564 เวลา 04:39 น. วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.2 ที่ความลึก 6 กิโลเมตร นั้น กรมชลประทาน ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวในเขตจังหวัดอุทัยธานี พบความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 0.0004 g (ความเร่งสูงสุดที่ใช้ในการออกแบบเขื่อนเพื่อรองรับแผ่นดินไหวมีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 g) ซี่งในเบื้องต้นเขื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบบริเวณใกล้เคียงได้แก่ 

 

เขื่อนทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ของกรมชลประทานแต่อย่างใด 

กรมชลฯยืนยัน แผ่นดินไหวกาญจนบุรี ไม่กระทบตัวเขื่อน

กรมชลฯยืนยัน แผ่นดินไหวกาญจนบุรี ไม่กระทบตัวเขื่อน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่ง ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา

 

ที่มา : กรมชลประทาน