svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ลพบุรี เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในอำเภอพท.ลุ่มต่ำ

อำเภอในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดลพบุรี เริ่มได้รับผลกระทบจากมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลลงจากพื้นที่ตอนบนของจังหวัด

28 กันยายน 2564 ตามที่มีฝนตกหนัก ทั่วทั้งจังหวัดลพบุรี ติดต่อกันในช่วง 23- 25 กันยายน ที่ผ่านมา  ทำให้น้ำป่าจากพื้นที่ทางตอนบนของจังหวัด ได้แก่ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง และอำเภอโคกสำโรง ไหลตามเส้นทางน้ำมาถึงพื้นที่ ตำบลดงพลับ  ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่  ตั้งแต่เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา

ลพบุรี เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในอำเภอพท.ลุ่มต่ำ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำจากพื้นที่ทางตอนบนของจังหวัดลพบุรี จะไหลต่อเนื่องลงมาสะสมในพื้นที่ ริมคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งตะวันออกโดยระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นช้าๆ แผ่กว้างออกไป ตามลำดับ  ตั้งแต่พื้นที่ ตำบลหนองกระเบียน, ตำบลหนองเมือง, ตำบลบ้านกล้วย, ตำบลบ้านทราย, ตำบลหนองทรายขาว, และจะไปสะสมที่ ตำบลพุคา  

ลพบุรี เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในอำเภอพท.ลุ่มต่ำ

ซึ่งคาดว่าจะมีน้ำท่วมสูงประมาณ 80 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร 20 เซนติเมตร ขณะเดียวกัน กรมชลประทาน ได้ปรับลด การรับน้ำเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่ประตูมโนรมย์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  จาก 16 ล้าน ลูกบาศก์เมตร/วัน เหลือเพียง 4 ล้าน ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อพร่องน้ำ ลดระดับน้ำในคลอง  และเดินเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้ง 11 แห่ง สามารถสูบน้ำได้วันละ 2,500,000 ลูกบาศก์เมตร ลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักต่อไป 

 

โดยน้ำส่วนนี้จะไม่ไหลเข้าพื้นที่ฝั่งตะวันตกของคลองชัยนาท-ป่าสักในเขตอำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่แต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้ประสาน ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนในทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมทุกด้าน และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที

ลพบุรี เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในอำเภอพท.ลุ่มต่ำ

โดยให้วางแผนอพยพ กำหนดจุดพักพิงสำหรับประชาชนและขนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อเกิดความปลอดภัยทันที นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทหาร ในพื้นที่ซึ่งสนับสนุนทั้งกำลังพล เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย 

 

ล่าสุด จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวม 10 อำเภอ (จาก 11 อำเภอ)  83 ตำบล 647 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ประชาชนได้ผลกระทบ 55,197 คน มีผู้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว 120 คน และมีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2,000 ไร่

ลพบุรี เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในอำเภอพท.ลุ่มต่ำ

หากต้องการความช่วยเหลือโทรสายด่วนกรมชลประทาน โทร 1460 ได้ตลอดเวลา 

ที่มา : กรมชลประทาน