พิจิตร - ฝนที่ตกชุกจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลเกิดน้ำป่าท่วมบ้าน 100 หลังคาเรือน ในอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ขณะที่แม่น้ำยมเพิ่มระดับสูงขึ้น ภาพมุมสูงมองเห็นพื้นที่ทุ่งนาในตำบลไผ่ท่าโพถูกน้ำท่วมขังพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ แปรสภาพคล้ายทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

มวลน้ำสะสมจากอิทธิพลพายุฝนเตี้ยนหมู่พัดถล่มที่ผ่านมา ส่งผลเกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลบ่ามาตามลำคลองบอระเพ็ด เกิดเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร อย่างรวดเร็ว ประชาชนกว่า 100 หลังคาเรือน โดยระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ต้องเร่งขนทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงหนีน้ำกันอย่างอลหม่านไปไว้ในที่ปลอดภัย

"ดงเจริญ"อ่วม-น้ำป่าหลากท่วม 100 หลัง

ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 โดยกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 จัดกำลังพล ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลห้วยพุก และฝ่ายปกครองอำเภอดงเจริญ ระดมนำยุทโธปกรณ์ ลุยฝ่ากระแสน้ำป่าที่กำลังไหลเชี่ยวกราด เร่งช่วยเหลือ อพยพประชาชน เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมทั้งเด็กและคนชราไปอาศัยในพื้นที่ปลอดภัย นอกจากนี้กำลังพลและชาวบ้านได้ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปวางเป็นแนวกั้นน้ำที่หมู่บ้านห้วยพุก เพื่อไม่ให้มวลน้ำไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านเพิ่มเติมอีก

"ดงเจริญ"อ่วม-น้ำป่าหลากท่วม 100 หลัง

"ดงเจริญ"อ่วม-น้ำป่าหลากท่วม 100 หลัง

ขณะที่ภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน สื่อให้เห็นถึงสถานการณ์อุทกภัย โดยแม่น้ำยมที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ปริมาณน้ำแม่น้ำยมมีปริมาณมากจนใกล้ล้นตลิ่ง ส่วนบริเวณทุ่งซึ่งเคยเป็นทุ่งนาข้าวของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลไผ่ท่าโพ เนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ถูกน้ำสะสมจากน้ำเหนือ น้ำทุ่งและฝนที่ตกชุกจากอิทธิพลของพายุท่วมขังจนกลายเป็นผืนน้ำมองคล้ายทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ไกลจนสุดตา ระดับน้ำในผืนนาท่วมสูง 1-2 เมตร ข้าวที่ชาวนาลงทุนเพาะปลูกก่อนหน้านี้เสียหายทั้งหมด

"ดงเจริญ"อ่วม-น้ำป่าหลากท่วม 100 หลัง

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ / พิจิตร