เครือข่ายเยาวชนฯ ขอ "สมศักดิ์ เทพสุทิน" เพิ่มข้อห้ามใช้พืชกระท่อมกับเยาวชน 20 ปี ห้ามดื่มน้ำท่อมในสถานศึกษา ควบคุมการโฆษณาให้เข้มข้น เร่งให้ความรู้กับประชาชน

วันนี้ (23 ก.ย.) ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. รับหนังสือจากเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และกลุ่มภาคีเครือข่ายเยาวชน โดยตัวแทนเครือข่ายเยาวชน กล่าวว่า การปลดล็อกพืชกระท่อมทางเครือข่ายเห็นด้วยที่จะสามารถนำไปปลูกและใช้ตามวิถีชีวิตปกติ เพราะช่วยให้เรื่องเศรษฐกิจมีความคึกคักและสามารถนำไปใช้ทำเป็นยารักษาโรคได้ แต่ทางเครือข่ายมีข้อกังวลเกี่ยวกับการปกป้องเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงพืชกระท่อม

เครือข่ายเยาวชนฯ ขอ "สมศักดิ์" คุมเข้มดื่มน้ำกระท่อมในสถานศึกษา-โฆษณา

โดยเฉพาะเรื่องของน้ำต้มใบกระท่อม และการนำมาผสมกับสารเสพติด หรือ 4×100 ซึ่งแม้ในการร่างกฎหมายลูกจะมีข้อกำหนดต่างไว้แล้ว แต่คิดว่าอาจจะยังไม่เพียงพอ ทางเครือข่ายจึงมีข้อเสนอ คือ ขอให้ปรับข้อห้ามการขายและใช้ใบกระท่อม จากเดิมที่ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เพิ่มเป็นอายุ 20 ปี ให้กำหนดห้ามการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมในสถานศึกษา จากเดิมที่กำหนดแค่ห้ามซื้อขาย และขอให้ควบคุมการโฆษณาน้ำต้มและผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งการเร่งให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างเร่งด่วน

เครือข่ายเยาวชนฯ ขอ "สมศักดิ์" คุมเข้มดื่มน้ำกระท่อมในสถานศึกษา-โฆษณา
 

ด้านนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ขอบคุณทางเครือข่ายที่มาเสนอแนะความเห็น ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วอยู่ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีการปรับร่างให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ซึ่งการปลดล็อกพืชกระท่อมเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างมาก โดยข้อเสนอต่างๆ เหล่านี้ตนขอรับไว้ แต่ทางเครือข่ายอาจจะต้องไปยื่นกับทางวุฒิสภาด้วย

เครือข่ายเยาวชนฯ ขอ "สมศักดิ์" คุมเข้มดื่มน้ำกระท่อมในสถานศึกษา-โฆษณา