svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สมศักดิ์" นำร่องปัตตานี ใช้กระท่อมบำบัดยาเสพติด

21 กันยายน 2564

"สมศักดิ์" เล็งให้กรมคุมประพฤติ เปิดรับอาสาสมัครโครงการทดลองใช้พืชกระท่อมบำบัดเลิกติดยาบ้า จับมือร่วม ม.สงขลาฯ นำร่องศูนย์ปัตตานีที่แรก

21 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ภายหลังที่ตนได้ประชุมร่วมกับ กรมคุมประพฤติ และคณะผู้วิจัยพืชกระท่อมต่อสมอง ศูนย์วิจัยสัญญาณชีวภาพเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ในเรื่องของการทดลองการใช้พืชกระท่อมต่อพฤติกรรมเสพติดยาบ้า ซึ่งเป็นการทดลองกับหนู โดยผลการทดลองถือว่าเป็นประโยชน์และน่าสนใจอย่างมาก และตนได้ทราบว่า ทางคณะผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ติดยาเสพติด แล้วเคี้ยวใบกระท่อมเพื่อลดอาการอยากยา โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มคนดังกล่าวหาซื้อยาบ้าได้ยาก จึงได้นำใบกระท่อมมาเคี้ยวเพื่อลดความอยาก ซึ่งการเคี้ยว 1 ครั้ง สามารถลดอาการอยากยาได้ 5 ชั่วโมง เมื่อเกิดความอยากยาก็เคี้ยวใบกระท่อมอีก ซึ่งตนคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมาก น่าจะนำมาทดลองกับคนในการบำบัดเพื่อเลิกการติดยาน่าจะทำได้ เพราะขนาดคนที่ไม่ได้คิดจะเลิกจริงจังยังสามารถลดอาการอยากได้นานถึง 5 ชั่วโมง "สมศักดิ์" นำร่องปัตตานี ใช้กระท่อมบำบัดยาเสพติด

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้เป็นจุดที่น่าสนใจ เราควรจะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไร ต้องมีการศึกษาในเชิงลึก ซึ่งในการทดลองกับหนูนั้นก็มีการทดลองเรื่องสภาพแวดล้อมด้วยซึ่งได้ผลที่ดี ดังนั้นตนจึงให้กรมคุมประพฤติร่วมศึกษาวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพราะเรามีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ.ปัตตานี จึงอยากให้วางหลักสูตรร่วมกัน และรับสมัครอาสาสมัครที่เป็นผู้เสพยาบ้าเข้าร่วมโครงการ 40 คน โดยใช้ความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ ไม่ใช้การบังคับ และขอให้รายงานผลทุกสัปดาห์ถึงความเป็นไปได้ โดยวิธีการจะให้เคี้ยวใบกระท่อม 2 ใบเป็นเวลา 8 นาที หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง จะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (เครื่อง EKG) มีลักษณะเป็นแผ่นแปะบริเวณข้อมือกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวัดการทำงานของสมอง ซึ่งล่าสุดทางคณะผู้วิจัย ได้เข้ามาเก็บกลุ่มตัวอย่างที่ศูนย์ฯฟื้นฟูปัตตานี และทำความเข้าใจกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูทั้งหมด เพื่อขอความสมัครใจ จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่าง "สมศักดิ์" นำร่องปัตตานี ใช้กระท่อมบำบัดยาเสพติด

"สมศักดิ์" นำร่องปัตตานี ใช้กระท่อมบำบัดยาเสพติด