UNHCR ขอให้ทั่วโลกมอบความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย หลังพบว่ามีเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยจำนวนมากไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาจนอยู่ในขั้นวิกฤต

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR เรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติในการรับรองการศึกษาระดับมัธยมแก่เด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย หลังจากที่พบว่าระดับการเข้าเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยยังอยู่ในขั้นวิกฤต

จากข้อมูลของ UNHCR ที่รวบรวมมาจาก 40 ประเทศทั่วโลก อัตรารวมการลงทะเบียนเรียนของผู้ลี้ภัยในระดับมัธยมศึกษา เมื่อปี 2019 อยู่ที่ 34% เท่านั้น โดยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ปิดกั้นโอกาสด้านการศึกษาของผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นไปอีก

UNHCR จึงเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ให้รับรองสิทธิของเด็กทุกคนรวมถึงผู้ลี้ภัยในการเข้าถึงการศึกษาในระดับมัธยมและเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของระบบและแผนการศึกษาของชาติ โดยประเทศที่มอบที่พักพิงแก่ผู้พลัดถิ่นจำนวนมากต้องการความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนเพิ่ม จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม อาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรมวิชาเฉพาะทาง การสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเยาวชนหญิง และการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงด้านดิจิทัล