ขอนแก่นวิทการละคอน คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดละครเวทีโครงการ “แก่นอีสานวัฒน์” ของสาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ครั้งที่ 3 ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างยั่งยืน”

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สาขาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประกวดละครเวทีในโครงการ “แก่นอีสานวัฒน์” เป็นปีที่ 3 ประจำปี 2564 โดยร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปีนี้มีโรงเรียนส่งละครเวทีแบบออนไลน์เข้าร่วมประกวดจำนวน 10 โรงเรียน

และเมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดเผยแพร่ละครเวทีที่ถ่ายทำรูปแบบออนไลน์ ผ่านทานเพจเฟซบุ๊ก “แก่นอีสานวัฒน์” พร้อมประกาศผลรางวัล โดยปรากฎว่า มีผู้เข้าชมขณะถ่ายทอดสดมากถึง 14,800 คน ยอดแชร์จำนวน 734 ครั้ง และความคิดเห็นจากผู้ชมจำนวน 27,600 รายการ นับว่าเป็นจำนวนสถิติผู้เข้าชมที่สูงมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัล

 

“ขอนแก่นวิทย์”คว้ารางวัลชนะเลิศละครเวที “แก่นอีสานวัฒน์”ปี3


 

ซึ่งทีมที่ชนะเลิศการประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์แก่นอีสานวัฒน์ครั้งที่ 3 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ผลงานละครเรื่อง “ซาวด์บ้าน” จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานละครเรื่อง “เงินบุญ” จากโรงเรียนพานพร้าว จังหวัดหนองคาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานละครเรื่อง “โฮมศรัทธา” จากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

“ขอนแก่นวิทย์”คว้ารางวัลชนะเลิศละครเวที “แก่นอีสานวัฒน์”ปี3

ผศ.พชญ อัคพราหมณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะประธานโครงการกล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมละครแแก่นอีสานวัฒน์ในปีนี้มีความท้าทายจาก Covid-19 เป็นอย่างมาก การสร้างสรรค์ศิลปะการละครไม่สามารถทำได้บนเวทีในโรงละครตามปกติ และเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบใหม่ผ่านวิถีดิจิทัล เช่น การใช้โปรแกรม Zoom หรือ Google meet รวมทั้งการตัดต่อทั้งภาพและเสียง โดยใช้หลัก Social distancing เป็นสิ่งใหม่ที่ทั้งผู้จัดโครงการ คุณครูและนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน ผลงานละครที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะ Play reading มุ่งเน้นการอ่านบทละครเพื่อดูว่า เนื้อหา สาระ และความคิดของบทละครมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือตอบโจทย์แก่นอีสานวัฒน์มากน้อยเพียงใด

“การจัดแข่งขันโดยใช้คอนเซ็ปว่าแก่นอีสานวัฒน์ เพื่อต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รู้จักความเป็นอีสาน ในแก่นวัฒนธรรม ประเพณี จิตวิญญาณที่มีอยู่ แล้วนำไปตีความในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์เป็นบทละครและนำมาจัดแสดง โดยปีนี้มีการนำเสนอละครในเรื่องราวของ ประเพณี ฮีต คอง ความเชื่อ ความศรัทธา และความเหลื่อมล้ำ โดยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นนำเสนอเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเหลื่อมล้ำที่ประชาชนถูกเอาเปรียบจากภาครัฐ นายทุน นักการเมือง ซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกใหม่และไม่คิดว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะนำเสนอได้ดีขนาดนี้”ผศ.พชญ กล่าว

โดย  - สุมาลี สุวรรณกร 

“ขอนแก่นวิทย์”คว้ารางวัลชนะเลิศละครเวที “แก่นอีสานวัฒน์”ปี3