แพทย์จากโรงพยาบาลขอนแก่นหลังจากออกประจำจุดฉีดวัคซีนในตำบลต่างๆและได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบจำนวนต่อวันแล้ว ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายังจุดฉีดวัคซีนได้ เพราะเคลื่อนไหวร่างกายลำบาก

22 กันยายน 2564 นพ.สตางค์ ศุภผล แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ และ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลลงพื้นที่บ้าน นางเมือง ศรีวงษา อายุ 86 ปี ที่หมู่3 ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น เพื่อฉีดวัคซีนเข็มแรกให้นางเมือง หลังจากที่ลงทะเบียนผ่านอสม.ในพื้นที่ เพราะไม่สามารถเดินทางไปยัง จุดฉีดวัคซีนที่อยู่ในเทศบาลฯได้ เนื่องจากเป็นสูงอายุและเคลื่อนไหวร่างกายลำบาก อีกทั้งตาเริ่มมองไม่เห็นโดยก่อนฉีดวัคซีน ทางแพทย์ได้ให้ญาติลงนามยินยอมให้ฉีดวัคซีน ซึ่งหลังจากวัดความดันแล้วพบว่าความดันปกติ แพทย์จึงฉีดวัคซีน ซึ่งนางเมือง ศรีวงษา ถือว่าเป็นคนแรกของตำบลบ้านค้อที่แพทย์ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ถึงที่บ้าน

หมอขอนแก่น "ฉีดวัคซีนให้ถึงที่" ผู้สูงอายุเดินทางลำบาก

นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อกล่าวว่า เทศบาลฯได้ให้พื้นที่หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านค้อเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และตำบลใกล้เคียงอีก 2 ตำบล คือตำบลแดงใหญ่ และตำบลสาวะถี ได้เดินทางมายังจุดฉีดวัคซีนใกล้บ้าน ทั้งหมด 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ซึ่งได้รับรายงานว่า นางเมือง ศรีวงษา ได้ลงทะเบียน ผ่านทาง อสม.ในพื้นที่ และไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้ หลังจากที่แพทย์ได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่จุดฉีดเรียบร้อยทุกคนแล้ว จึงได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของนางเมือง เพื่อบริการฉีดวัคซีนถึงบ้าน 

หมอขอนแก่น "ฉีดวัคซีนให้ถึงที่" ผู้สูงอายุเดินทางลำบาก
 

นางเมือง ศรีวงษา อายุ 86 ปี เปิดเผยว่า ตนเองยินดีฉีดวัคซีน เพราะต้องการมีภูมิคุ้มกัน อีกทั้งตนเองเคยเป็นอดีตประธาน อสม.จึงอยากฉีดเป็นตัวอย่างด้วย และขอบคุณแพทย์ ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนถึงบ้านให้ด้วย เพราะตนเองเดินทางไม่ไหวเนื่องจากอายุมากแล้ว อีกทั้งตาก็เริ่มมองไม่เห็น  โดยก่อนฉีดได้มีการวัดความดัน พบว่าความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ และหลังจากฉีดวัคซีน ก็มี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พร้อมกับ อสม.ในพื้นที่ ร่วมอยู่ดูอาการจนครบกำหนดเวลา และพบว่า คุณยายไม่มีอาการผิดปกติใดๆ 

หมอขอนแก่น "ฉีดวัคซีนให้ถึงที่" ผู้สูงอายุเดินทางลำบาก

หมอขอนแก่น "ฉีดวัคซีนให้ถึงที่" ผู้สูงอายุเดินทางลำบาก

โดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน