“จุรินทร์” ลุยอีคอมเมิร์ซอินโดนีเซีย มอบผู้ช่วยพาณิชย์เปิด “TOPTHAI Store” บน Blibli.com พร้อมส่งพาณิชย์จังหวัดเฟ้นหา “สินค้าท้องถิ่น” ขายออนไลน์มากขึ้น

22 กันยายน 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิด “TOPTHAI Store” บนแพลตฟอร์ม Blibli.com ของตลาดอินโดนีเซีย พร้อมเปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้ดำเนินการตามนโยบาย 14 แผนงานหลักในปี 2564 ที่ต้องการเร่งผลักดันภาคการส่งออก โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในทุกระดับก้าวสู่การค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยในส่วนภูมิภาคเตรียมดึงพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งค้นหาสินค้าไทยระดับท้องถิ่นที่กำลังได้รับความนิยมและตรงกับความต้องการส่งขายบนร้าน TOPTHAI ในประเทศต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้กับภาคธุรกิจของไทยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

พาณิชย์ดัน สินค้าท้องถิ่น ขายออนไลน์
“กระทรวงพาณิชย์เร่งสร้างเครือข่ายการค้าอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการสร้างพาร์ทเนอร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยและมีอัตราการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดได้รับความร่วมมืออย่างดีจากแพลตฟอร์ม Blibli.com ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม B2C ชั้นนำของอินโดนีเซีย มีลูกค้าสมาชิกกว่า 26 ล้านคน ในการเปิดตัวร้าน TOPTHAI Store อย่างเป็นทางการ ซึ่งภายในร้านค้าออนไลน์นี้รวบรวมสินค้าไทยที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าชาวอินโดนีเซีย กว่า 1,500 รายการ อาทิสินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพ และสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยบางส่วนเป็นสินค้าภูมิภาคจาก SMEs ไทยรายย่อยซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในตลาด ในโอกาสนี้ได้มอบหมายให้ทางพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเร่งดำเนินการค้นหาสินค้าศักยภาพในแต่ละพื้นที่ เพื่อคัดสรรสินค้าท้องถิ่นไทยเข้าสู่ร้าน TOPTHAI คาดว่าจะมีมูลค่าการสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท” ดร.สรรเสริญ กล่าว

พาณิชย์ดัน สินค้าท้องถิ่น ขายออนไลน์

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ มีแผนเชื่อมโยงการค้าขายจาก Local สู่ Global ผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดในฐานะเซลส์แมนจังหวัด สู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านทูตพาณิชย์หรือเซลส์แมนประเทศ บนแพลตฟอร์มต่างๆ ผ่านโมเดลของร้าน TOPTHAI Store ซึ่งการเปิดตัวร้าน TOPTHAI Store Blibli.com ในตลาดอินโดนีเซียนี้ นับเป็นร้านลำดับที่ 5 แล้ว โดยที่ผ่านมาได้ดําเนินการจัดตั้งร้าน TOPTHAI Store แล้วบน 5 แพลตฟอร์มใน 4 ประเทศ ได้แก่ Tmall.com และ Tmall Global (ตลาด จีน), Bigbasket.com (ตลาดอินเดีย), Amazon.com (ตลาดสหรัฐอเมริกา) และ Klangthai.com (ตลาดกัมพูชา) และสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายผ่านร้านดังกล่าวรวมกันได้แล้วกว่า 465.25 ล้านบาท

พาณิชย์ดัน สินค้าท้องถิ่น ขายออนไลน์

ทั้งนี้ โครงการ TOPTHAI Store คือ ร้านค้าออนไลน์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่เปิดอยู่บนแพลตฟอร์ม e-Commerce ชั้นนำในตลาดเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยที่มีศักยภาพสู่ตลาดโลกผ่านช่องทางออนไลน์ข้ามพรมแดนระดับสากล ซึ่งจุดแข็งของร้าน TOPTHAI คือ เป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าท็อปๆ และมีเอกลักษณ์จากไทยซึ่งผ่านการคัดสรรจากหน่วยงานรัฐบาลทำให้เชื่อมั่นได้ว่า สินค้าจากร้าน TOPTHAI จะเป็นสินค้าคุณภาพดีจากไทย
พาณิชย์ดัน สินค้าท้องถิ่น ขายออนไลน์