"อนุทิน" ย้ำ พ.ร.ก.คุมโรคติดต่อ มีอำนาจเท่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สั่งปิดสถานที่-เคอร์ฟิวได้ รอประกาศลงราชกิจจาฯ มีผลทันที

วันนี้ (22 ก.ย.) ที่กรมการแพทย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณี ครม. ผ่าน ร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ…. ว่า เป็นการเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น โดยเมื่อไหร่ที่มีการประกาศให้โรคใดเป็นโรคติดต่อร้ายแรง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่ปกติมี รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน จะถูกยกระดับทันที โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกฯ แต่งตั้ง เป็นรองประธาน ส่วน รมว.สธ.เป็นกรรมการ ทั้งนี้มีอำนาจในการประกาศสถานการณ์ต่างๆ ทางด้านสาธารณสุข สามารถประกาศบังคับความร่วมมือของทุกหน่วยงานและประกาศกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้เหมือน ศบค. แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ความร่วมมือระหว่างกันมีมากขึ้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข
 

เมื่อถามว่าหาก พ.ร.ก.ฉบับนี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาสามารถย้าย ศบค. มาเป็นกรรมการชุดใหม่ได้ทันทีหรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า น่าจะเป็นอย่างนั้น รอให้มีการประกาศก่อน เมื่อวาน (21 ก.ย.) ครม.เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ย้ำว่าส่วนนี้ไม่ได้เสนอขึ้นมาจากกระทรวงสาธารณสุข แต่ผู้เสนอมาจาก ครม. โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

"อนุทิน" ย้ำ พ.ร.ก.คุมโรคติดต่อ มีอำนาจเท่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สั่งเคอร์ฟิวได้

เมื่อถามว่า อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉบับนี้จะล้อไปตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถสั่งปิดสถานที่ ประกาศเคอร์ฟิวได้ด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เหมือนกันอำนาจ ขอบข่ายความรับผิดชอบ การป้องกันบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.ก.นี้ เพราะฉะนั้นครอบคลุมหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (23 ก.ย.) จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ….... ด้วย

"อนุทิน" ย้ำ พ.ร.ก.คุมโรคติดต่อ มีอำนาจเท่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สั่งเคอร์ฟิวได้