นพ.เฉวตสรร เผย ต.ค.นี้ยังไม่บังคับใช้ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ระบุ ครม.ต้องพิจารณาก่อน ชี้ การกระตุ้นเข็ม 3 ผู้ฉีดซิโนแวคช่วงพฤษภาคม จะได้รับ SMS หมอพร้อม ถ้าไม่ได้รับกสามารถสอบถามที่จุดฉีดวัคซีนเข็มที่สองได้ เผย เปิดประเทศ 1 พ.ย.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นพ.เฉวตสรร เผย ต.ค.ยังไม่ใช้พ.ร.ก.ฉบับนิรโทษกรรม ฉีดเข็ม3 รอSMSหมอพร้อม

22 กันยายน 2564 นายแพทย์เฉวตสรร นามเวท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันที่ 22 กันยายน ว่า ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 29 ของโลก ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซียฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย อัตราป่วยต่อประชากร 1 ล้านราย สหรัฐอเมริกา 129,711 ราย สหราชอาณาจักร 109,724 ราย มาเลเซีย 64,734 ราย อินเดีย 24,009 ราย ไทย 21,586 ราย ฟิลิปปินส์ 21,569 ราย อินโดนิเซีย 15,145 ราย อัตราตายต่อประชากร 1 ล้านราย สหรัฐอเมริกา 2,090 ราย สหราชอาณาจักร 1,983 ราย มาเลเซีย 732 ราย อินโดนีเซีย 508 ราย ฟิลิปปินส์ 333 รายอินเดีย 319 รายและไทย 225 ราย

นพ.เฉวตสรร เผย ต.ค.ยังไม่ใช้พ.ร.ก.ฉบับนิรโทษกรรม ฉีดเข็ม3 รอSMSหมอพร้อม

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 11,252 ราย ติดเชื้อในประเทศ 11,207 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 17 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 28 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,482,494 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,511,357 ราย หายป่วยแล้ว 13,695 ราย หายป่วยสะสม 1,339,107 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 141 ราย เสียชีวิตสะสม 15,659 ราย คิดเป็น 1.06% ผู้ป่วยรักษาอยู่ 129,071 ราย ในโรงพยาบาล 41,088 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 87,983 ราย อาการหนัก 3,464 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 753 ราย

นพ.เฉวตสรร เผย ต.ค.ยังไม่ใช้พ.ร.ก.ฉบับนิรโทษกรรม ฉีดเข็ม3 รอSMSหมอพร้อม

ขณะที่สถานการณ์ผู้ป่วยอาการหนัก (ปอดอักเสบ) และใส่ท่อช่วยหายใจในประเทศไทย โดยผู้ป่วยปอดอักเสบเมื่อวันที่ 1 กันยายน 4,917 รายขณะที่วันที่  22 กันยายน พบว่าลดลงเหลือ 3,464 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ วันที่ 1 กันยายน 1,040 ราย วันที่ 22 กันยายน 753 ราย

นพ.เฉวตสรร เผย ต.ค.ยังไม่ใช้พ.ร.ก.ฉบับนิรโทษกรรม ฉีดเข็ม3 รอSMSหมอพร้อม

ผู้ป่วยเสียชีวิต 141 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 51 ราย นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร รวม 22 ราย มหาสารคาม นครราชสีมา อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ รวม 9 ราย ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก รวม 8 ราย นราธิวาส ภูเก็ต ปัตตานี กระบี่ พัทลุง ยะลา ชุมพร รวม 18 ราย สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี ระยอง สุพรรณ บุรีจันทบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และนครนายก รวม 33 ราย เป็นชาย 76 ราย หญิง 65 ราย ชาวไทย 140  ราย เมียนมา 1 ราย ค่ามัธยฐานของอายุ 70 ปี (21-99ปี) ค่ามัธยฐานทราบติดเชื้อถึงเสียชีวิต 12 วัน นานสุด 44 วัน อายุ 60 ปี ขึ้นไป 109 รายคิดเป็น 77% อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 28 รายคิดเป็น 20% ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 4 ราย คิดเป็น 3%

นพ.เฉวตสรร เผย ต.ค.ยังไม่ใช้พ.ร.ก.ฉบับนิรโทษกรรม ฉีดเข็ม3 รอSMSหมอพร้อม

จำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก กรุงเทพมหานคร 2,455 ราย รวมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 22 กันยายน รวมสะสม 351,278 ราย สมุทรปราการ 910 ราย รวมสะสม 103,481 ราย ชลบุรี 715 ราย รวมสะสม 81,400 ราย ราชบุรี 455 ราย รวมสะสม 27,402 ราย สงขลา 453 รวมสะสม 26,320 ระยอง 423 ราย รวมสะสม 27,729 นราธิวาส 357 รายรวมสะสม 20,456 ราย ปราจีนบุรี 271 ราย รวมสะสม 14,012 นครราชสีมา 263 ราย รวมสะสม 23,272 รายและปัตตานี 257 ราย รวมสะสม 19,307 ราย

 

นพ.เฉวตสรร เผย ต.ค.ยังไม่ใช้พ.ร.ก.ฉบับนิรโทษกรรม ฉีดเข็ม3 รอSMSหมอพร้อม

ขณะที่มีจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ หรือไม่มีผู้ติดเชื้อมี 1 จังหวัด ส่วนติดเชื้อตั้งแต่ 1-10 ราย 9 จังหวัด ติดเชื้อตั้งแต่ 11-50 ราย 26 จังหวัด ติดเชื้อตั้งแต่ 51-100 ราย 14 จังหวัด  และติดเชื้อเกิน 100 ราย 27 จังหวัดอยากเน้นย้ำในส่วนของงานบุญประเพณี ที่ผ่านมาพบคลัสเตอร์คนไปร่วมงานศพ แต่ในช่วงเวลาที่เราป้องกันการติดต่อของโรค ให้ใช้มาตรการที่เข้มงวด ลดกิจกรรมบางส่วน จะทำให้ลดความหนาแน่น ระมัดระวังด้วยการสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือเว้นระยะห่างให้เพียงพอ นอกจากนี้ งานบุญ งานกฐิน งานเกษียณอายุราชการ งานมุทิตาจิต และใกล้ช่วงเทศกาลกินเจ จะต้องมีการกำหนดแนวทางในพื้นที่ทั้งในภาพของหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานมหาดไทย ท้องถิ่น ต้องให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้

 

ความร่วมมือจากประชาชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่จะทำให้เราก้าวผ่านการแพร่ระบาดนี้ไปอย่างราบรื่น ไม่มีใครที่อยากให้มีการคลายมาตรการไปแล้วเกิดการสะดุดระหว่างทาง ทำให้ต้องย้อนกลับไปตั้งต้นที่มาตรการเข้มงวดใหม่ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ภาพรวม แนวโน้มของโลก มีทิศทางที่ลดลง ของประเทศไทย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญเราติดตามดูคือ ในเรื่องของแนวโน้มการป่วยหนัก การใส่ท่อช่วยหายใจ ก็ลดลงต่อเนื่องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การป้องกันความเสี่ยง คลัสเตอร์เล็กๆ ในพื้นที่ต่างๆยังอยากให้มีความเข้มงวดต่อไป เพื่อให้การลดลงของการแพร่ระบาดมีความต่อเนื่อง

 

เมื่อถามถึงวัคซีนที่จะฉีดกระตุ้นเป็นเข็มที่สาม จะมีการเริ่มฉีดในวันที่ 24 กันยายน ซึ่งคนที่จองวัคซีนโมเดอร์นา ที่เป็นวัคซีนทางเลือก ควรจะต้องไปฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ ก่อน หรือจะต้องรอฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มที่สี่ นายแพทย์เฉวตสรร กล่าวว่า ในเรื่องวัคซีนเข็มกระตุ้น ใครที่จองวัคซีนอื่นๆ ข้อแนะนำหากประชาชนฉีดครบสองเข็มแล้วและมีการจองวัคซีนโมเดอร์นา มีความชัดเจนในเรื่องของกรอบเวลาในการจัดส่งถึงไทย ให้ถือเอาวัคซีนดังกล่าวเป็นเข็มกระตุ้นที่สาม ขอให้อดใจรอโดยไม่ต้องฉีดกระตุ้นเข็มสามด้วยแอสตร้าฯ อย่างไรก็ตามขอชี้แจงว่า ในช่วงแรกของการฉีดกระตุ้นเข็มที่สาม โดยคนที่ฉีดวัคซีนช่วงต้นก่อนเดือนพฤษภาคม ฉีดซิโนแวค คนใดที่ฉีดในช่วงนั้นจะได้รับการติดต่อโดย SMS หมอพร้อม ก็ให้กลับมาฉีดวัคซีนในเข็มที่สาม ไม่ได้รับการติดต่อสามารถสอบถามยังจุดที่ฉีดวัคซีนในเข็มที่สองได้ เพื่อความ แน่ใจ ข้อมูลอาจตกหล่น ก็จะสามารถเข้าถึงการฉีดกระตุ้นได

 

เมื่อถามว่า พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จะมีผลอย่างไร และมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม ใช่หรือไม่  นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ขั้นตอนจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องนำรายละเอียด ข้อเสนอ ข้อสังเกตจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปปรับปรุงเนื้อหาสาระ มีความเหมาะสมครบถ้วนทุกประการ ซึ่งต้องใช้อีกระยะเวลาหนึ่ง ถึงไม่สามารถกำหนดชัดได้ว่าเมื่อไร แต่ขอให้เข้าใจว่า พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ ยังไม่มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งจะต้องใช้เวลาเพื่อความรอบคอบอีกระยะเวลาหนึ่ง

 

เมื่อถามถึง การเปิดที่พื้นที่แซนด์บ็อกซ์ พื้นที่นำร่อง โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ที่จะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายนนั้น  นายแพทย์เฉวตสรร กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำเสนอแผนในการเปิดพื้นที่ต่างๆ ในที่ประชุมของศปก.ศบค. ได้รับทราบแผนในส่วนนี้ และจะมีการพิจารณาขั้นตอนต่อไป โดยก่อนหน้าที่เราจะมาถึงเวลานี้ได้ มีการดำเนินงานเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และพื้นที่เกี่ยวข้อง ทำให้ขั้นตอนต่อไปในพื้นที่จังหวัดที่จะเปิดตามมา รวมถึงกรุงเทพมหานคร ต้องมีข้อพิจารณาโดยรอบคอบ กรุงเทพมหานครมีความสำคัญเพื่อความมั่นใจ อยากให้ฉีดวัคซีนเข็มที่สองครอบคลุมไปถึง 70% โดยคาดว่าน่าจะครบถ้วนภายในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนกรอบเวลาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมาคือ น่าจะเปิดได้ประมาณวันที่ 1พฤศจิกายน แต่ทั้งนี้จะต้องมีการพิจารณารายละเอียดและแนวทางต่อไป และยืนยันว่า จะต้องมีความพร้อมทั้งในส่วนของประชาชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามา จะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ข้อมูลการติดตามต้องมีความพร้อม 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด