ความกังวลใจของกลุ่มผู้สูงอายุคือกลัวว่าจะถูกตัดสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หลังมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยใหม่ โดยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจนเท่านั้น

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ หรือ กผส.จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดเรื่องดังกล่าว ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ทำหน้าที่แทนและเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยนายกฯ พร้อมรับฟังหากมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินัดประชุมกันในวันพรุ่งนี้

ลุ้นพรุ่งนี้! รัฐเคาะเกณฑ์ "เบี้ยคนชรา"

ก่อนหน้านี้ รองประธานคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน บอกว่า มีข้อเสนอที่หลากหลายเพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นไปอย่างเหมาะสม เช่นพิจารณาจากเส้นความยากจน จากเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ จัดสรรแบบถ้วนหน้าคนละ 1,000 บาทต่อเดือน แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่มีข้อสรุปโดยอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ที่สำคัญคือต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

 

ผู้สูงอายุก่อนหน้านี้ โดยต้องไม่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ตัดสิทธิผู้ที่ได้รับมาอยู่ก่อนหน้า

ส่วนอัตราเบี้ยยังชีพ จะต้องจัดสรรให้เพียงพอต่อการยังชีพจริง เพราะจำนวนเงิน 600-700 บาทต่อเดือนไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป

ลุ้นพรุ่งนี้! รัฐเคาะเกณฑ์ "เบี้ยคนชรา"