โควิดโคราชป่วยเพิ่ม 205 รายส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสในพื้นที่ ซึ่งต้องเฝ้าระวังคลัสเตอร์ตลาดและโรงงานหลังลามเข้าชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรอง ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายแพทย์สมบัติ  วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 141/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนิน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
 
 

นพ.สมบัติ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 205 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 11 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางทางกลับมารักษา 1 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 193 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 24,128 ราย รักษาหาย 20,947 ราย ยังรักษาอยู่ 3,015 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 166 ราย

ขณะนี้การแพร่เชื้อได้ลุกลามขยายวงจากตลาดสดท้องถิ่นและโรงงานอุตสาหกรรมเชื่อมโยงเข้าชุมชนและครอบครัวมากขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมี 10 คลัสเตอร์ดังนี้ 1.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่ซีพีเอฟ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย ไม่พบติดเชื้อรายใหม่ รักษาอยู่ 5 ราย ป่วยสะสม 986 ราย
2.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่คาร์กิลมีทส์ ต.กระโทก อ.โชคชัย ไม่พบติดเชื้อรายใหม่ รักษาอยู่ 8 ราย ป่วยสะสม 1,356 ราย
    3.คลัสเตอร์เครือโรงงานแหลมทอง อ.สูงเนิน แยกเป็น 3 ส่วน เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกันและเจ้าของเดียวกัน 1.โรงงานทอกระสอบ ป่วยเพิ่ม 1 ราย ป่วยสะสม 11 ราย 2.โรงงานแหลมทองโพลทริ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่สดและแช่แข็ง มีลูกจ้าง 1,850 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 1,065 ราย ส่วนใหญ่สัญชาติเมียนมาร์ คนไทย 785 คน ป่วยเพิ่ม 19 ราย ป่วยสะสม 89 ราย และ 3.โรงงานแหลมทองโปรตีนฟู้ด อ.สูงเนิน แปรรูปเนื้อไก่ ป่วยเพิ่ม 1 ราย ป่วยสะสม 8 ราย รวมป่วยสะสมทั้งสิ้น 109 ราย
4.คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่สหมิตรฟูดส์ ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ ป่วยเพิ่ม 19 ราย ป่วยสะสม 101 ราย
    5.คลัสเตอร์ตลาดสุรนารีหรือชื่อเดิมตลาดสุรนคร เมืองใหม่ ซึ่งเป็นตลาดกลางซื้อขายผักผลไม้ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื้อลุกลามขยายวง 1 ผู้ค้าในตลาดสุรนารีและตลาดสดในท้องถิ่น 298 ราย วง 2 ผู้มีอาการป่วยเดินทางไปรับการรักษา 101 ราย วง 3 เป็นบุคคลในครอบครัวและมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน 48 ราย รวมป่วยสะสม 447 ราย กระจายในพื้นที่ 14 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.พิมาย อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด อ.ขามทะเลสอ อ.หนองบุญมาก อ.โนนไทย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยแถลง อ.โนนสูง อ.ขามสะแกแสง อ.พระทองคำ อ.วังน้ำเขียวและ อ.ปักธงชัย
    6.คลัสเตอร์ตลาดสดเมืองใหม่พิมาย อ.พิมาย ป่วยเพิ่ม 2 ราย ป่วยสะสม 215 ราย
    7.คลัสเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวและโลตัสบัวใหญ่ ป่วยเพิ่ม 4 ราย ป่วยสะสม 51 ราย
    8.คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างโรงไฟฟ้า อ.เสิงสาง ไทม์ไลน์ วันที่ 17 กย. พนักงานรักษาความปลอดภัยมีอาการไข้ ปวดศีรษะ จึงตรวจหาเชื้อ ATK ผลบวก จากนั้นนายจ้างได้นำลูกจ้าง 47 ราย ตรวจหาเชื้อพบ 8 ราย
    9.คลัสเตอร์โรงงานข้าวตังหมูหยองเศรษฐีสาว ต.หัวทะเล อ.เมือง คนงาน 62 ราย ติดเชื้อ 11 ราย
    10.คลัสเตอร์บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ต.จันทึก อ.ปากช่อง   โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป สำหรับสัตว์เลี้ยง ป่วยสะสม 12 ราย สาเหตุอยู่ระหว่างสอบสวน

โดย - เกษม ชนาธินาถ