กระทรวงสาธารณสุข หารือร่วมกับ คณะกรรมการหอการค้าไทย เตรียมความพร้อมมาตรการเปิดกิจการ/สถานประกอบการอย่างปลอดภัย ตามแนวทาง COVID Free Setting เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 กันยายน 2564 ประเทศไทยต้องเดินหน้า เศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข หารือร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน

 

วางแนวคิดการจัดทำมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) กรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เน้น 3 ส่วนหลัก คือ

 

1.การจัดพื้นที่และสิ่งแวดล้อม เช่น การเว้นระยะห่าง การหมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัส

 

2.มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ เช่น ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มหรือมีผลตรวจ ATK สถานประกอบการต้องประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Thai stop COVID Plus ทุก 14 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยประจำสถานประกอบการ เป็นผู้รายงานและประสานกับกรมอนามัย และให้ผู้รับบริการประเมินการดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของสถานประกอบการ ร้อยละ 5 ต่อวัน สำหรับพนักงานให้ประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai

 

3.มาตรการสำหรับผู้รับบริการ เช่น ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขยังได้เตรียมระบบรับรองบุคคลเพื่อเข้าใช้บริการสถานประกอบการ กิจการหรือกิจกรรม ที่เปิดให้บริการภายใต้สถานการณ์โควิด 19 กรณีที่ ศบค.ผ่อนผันให้เปิดกิจการหรือกิจกรรมได้