มทร.อีสาน จับมือ เรือนจำคลองไผ่ นครราชสีมา พัฒนาโปรแกรมตรวจจับใบหน้าผู้ต้องขัง ช่วยให้สามารถตรวจนับผู้ต้องขังได้สะดวกรวดเร็วขณะที่มีเจ้าหน้าที่จำกัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายปริญญา  กิตติสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและดิจิทัล สถาบันสหสรรพศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน  เปิดเผยว่า ทีมอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง สถาบันสหสรรพศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกันออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตรวจจับใบหน้า เพื่อใช้ตรวจนับจำนวนผู้ต้องขัง เป็นระบบตรวจจับใบหน้าเพื่อตรวจนับจำนวนผู้ต้องขัง ใช้โปรแกรม Python โดยใช้ Face Detection Algorithm ในการเปรียบเทียบหน้าต้นฉบับ ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูงในการพัฒนาเพื่อตรวจจับใบหน้าของบุคคล โปรแกรมสามารถแยกบุคคลได้อย่างแม่นยำและสามารถยืนยันตัวบุคคล สามารถกำหนดช่วงเวลาการทำงานได้ พร้อมรายงานการแสดงผลได้อย่างแม่นยำ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางเรือนจำในการตรวจนับจำนวนผู้ต้องขังในแต่ละวัน ซึ่งมีจำนวนมากและมีเจ้าหน้าที่จำกัด 

มทร.อีสาน พัฒนาโปรแกรมตรวจจับใบหน้าผู้ต้องขัง


 

ระหว่างการทดสอบและปรับปรุงระบบ ได้ระดมความคิดร่วมกับ ผศ.ดร.จิระยุทธ  สืบสุข คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์ ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี เหล่าคณาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายเผด็จ หริ่งรอ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ เข้าตรวจสอบการใช้งานและร่วมทดสอบระบบการทำงานเพื่อให้สมบูรณ์แบบที่สุด ใช้ในเรือนจำกลางคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ซึ่งมีผู้ต้องขังจำนวนกว่า 4,870 คน มีการตรวจนับจำนวน 5 รอบต่อวัน 

มทร.อีสาน พัฒนาโปรแกรมตรวจจับใบหน้าผู้ต้องขัง

มทร.อีสาน พัฒนาโปรแกรมตรวจจับใบหน้าผู้ต้องขัง

 

องค์กร หรือหน่วยงานใดมีความสนใจชุดโปรแกรมตรวจจับใบหน้าฯ หรือต้องการเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนการทำงานในหน่วยงานของท่าน สามารถประสานงานมาได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 089-0714592 ”

มทร.อีสาน พัฒนาโปรแกรมตรวจจับใบหน้าผู้ต้องขัง

โดย - เกษม ชนาธินาถ