ตาก - สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนชิโนฟาร์ม จำนวน 7,930 โดส ให้จังหวัดตากนำไปฉีดให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่พักพิงชั่วคราว อ.ท่าสองยาง หลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่กว่า 100 ราย

วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตาก โดยมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายอำเภอท่าสองยาง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 

ฉีดวัคซีนพระราชทาน-ศูนย์อพยพยบ้านแม่หละ

ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม และด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พระองค์ได้พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 7,930 โดส ให้จังหวัดตาก เพื่อนำมาฉีดประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ

 

ฉีดวัคซีนพระราชทาน-ศูนย์อพยพยบ้านแม่หละ

 

สำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ มีผู้หนีภัยการสู้รบอาศัยอยู่กว่า 20,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง สัญชาติเมียนมา ซึ่งปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กว่า 100 ราย จังหวัดตากจึงได้คัดเลือกกลุ่มเปราะบางเป้าหมาย หรือกลุ่ม 608 จำนวน 3,965 ราย (รายละ 2 โดส) ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดตาก จะให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2564 นี้

ฉีดวัคซีนพระราชทาน-ศูนย์อพยพยบ้านแม่หละ

ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ภาพรวมของจังหวัดตาก ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 153 ราย ผู้ป่วยระลอกใหม่สะสม (1 เม.ย.-20 ก.ย.2564) 13,855 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสมระลอกใหม่ 230 ราย

โดย สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี / ตาก