ตาก - สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนชิโนฟาร์ม จำนวน 7,930 โดส ให้จังหวัดตากนำไปฉีดให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่พักพิงชั่วคราว อ.ท่าสองยาง หลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่กว่า 100 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตาก โดยมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายอำเภอท่าสองยาง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 

ฉีดวัคซีนพระราชทาน-ศูนย์อพยพยบ้านแม่หละ

ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม และด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พระองค์ได้พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 7,930 โดส ให้จังหวัดตาก เพื่อนำมาฉีดประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ชุมชนแออัด ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ

 

ฉีดวัคซีนพระราชทาน-ศูนย์อพยพยบ้านแม่หละ

 

สำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ มีผู้หนีภัยการสู้รบอาศัยอยู่กว่า 20,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง สัญชาติเมียนมา ซึ่งปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กว่า 100 ราย จังหวัดตากจึงได้คัดเลือกกลุ่มเปราะบางเป้าหมาย หรือกลุ่ม 608 จำนวน 3,965 ราย (รายละ 2 โดส) ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดตาก จะให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2564 นี้

ฉีดวัคซีนพระราชทาน-ศูนย์อพยพยบ้านแม่หละ

ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ภาพรวมของจังหวัดตาก ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 153 ราย ผู้ป่วยระลอกใหม่สะสม (1 เม.ย.-20 ก.ย.2564) 13,855 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสมระลอกใหม่ 230 ราย

โดย สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี / ตาก

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด