กระทรวงสาธารณสุข หารือร่วมกับภาคธุรกิจ สภาหอการค้าไทย หวังเดินหน้าเปิดประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ความปลอดภัย พร้อมย้ำผู้ประกอบการจะต้องร่วมรับผิดชอบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 กันยายน นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเปิดประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ อย่างไรให้ปลอดภัย เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ ที่ต้องทำควบคู่กับการป้องกันควบคุมโรค

 

นายสาธิต กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกับสภาหอการค้าไทยและกรมอนามัย เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการเปิดประเทศเตรียมความพร้อม ในการป้องกันควบคุมโรค และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการ สำหรับผู้มาใช้บริการ โดยในส่วนของสภาหอการค้าไทย จะต้องทำความเข้าใจกับสมาชิก ในกิจการแต่ละประเภท ซึ่งหากเข้าเกณฑ์และเงื่อนไข ผู้ประกอบกิจการสามารถเตรียมที่จะเปิดกิจการได้เลย ส่วนการเปิดประเทศในระยะต่อไปจะเป็นการดูบริบทของพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น พื้นที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันออก อาทิ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมอนามัย โดยหลักในการเปิดกิจกรรมและกิจการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จะต้องเน้นในการ ปฏิบัติตาม 3 มาตรการหลัก คือ covid free setting /Thai Stop covid และ Thai Save Thai 

สธ. ถกร่วมภาคธุรกิจเตรียมเปิดประเทศปลอดภัย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ในแต่ละสถานประกอบการและในแต่ละพื้นที่ หลักๆ คือต้องสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 และกลุ่มเสี่ยงต้องได้รับวัคซีนร้อยละร้อย นอกจากนี้ พนักงานและผู้ให้บริการในร้านค้าจะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และต้องตรวจ ATK ตามกำหนดระยะเวลาก่อนเปิดให้บริการ และที่สำคัญคือผู้ประกอบการจะต้องมีวินัย โดยย้ำว่าการเลือกที่จะเปิดประเทศประชาชนชาวไทยจะต้องได้รับวัคซีนให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้การเปิดประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน

สธ. ถกร่วมภาคธุรกิจเตรียมเปิดประเทศปลอดภัย

ด้านนาย สนั่น อัมอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวถึงกรณีเปิดประเทศว่า การผ่อนคลายมาตรการในเดือนกันยายน มีธุรกิจหลายชนิดเดินหน้าได้ดีส่วนในเดือนตุลาคม คาดว่าจะมีธุรกิจที่มีความพร้อม ในการบริหารจัดการ ซึ่งหากผู้ประกอบการมีความพร้อม สามารถเดินหน้าเปิดกิจการของตนเองได้ โดยกระทรวงสาธารณสุข จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน เพื่อให้การเปิดประเทศดำเนินไปได้ดี เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะทำให้มาตรการที่ออกมาใช้ได้ผล อย่างไรก็ตามยังคงย้ำให้ภาคธุรกิจ ดูแลสถานประกอบการของตนเอง เนื่องจากการเปิดกิจการเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่เปิดกิจกรรมและกิจการแล้วควรที่จะต้องมีมาตรการสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ประกอบกับผู้ใช้บริการจะต้องมี จิตสำนึก เนื่องจากทุกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้  สำหรับความพร้อมในภาคธุรกิจ จะต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างจริงจัง

สธ. ถกร่วมภาคธุรกิจเตรียมเปิดประเทศปลอดภัย