รีบเช็ก สำหรับกลุ่มสมัครใหม่ 16 จังหวัด ผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเงินเข้า 5,000 บาท ตั้งแต่เช้าวันนี้ 20-21 ก.ย. 64

20 กันยายน 2564 ความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 โดยกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยารอบนี้ได้แก่กลุ่ม มาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 2.3 ล้านคน

 

ได้แก่ นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

 

กลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ย. 64 จะได้รับเงินเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับธนาคารต่างๆ ตั้งแต่เวลาเช้ามืด โดยทุกธนาคารได้รับเงินภายใน 05.00 น.

 

คลิกตรวจสอบสิทธิประกันสังคมที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

 

ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยจะโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น หากใครที่ผูกพร้อมเพย์ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือบัญชีปิดหรือไม่ได้เดินบัญชีขอให้รีบไปดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

 

 

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยาแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso. go.th และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม

 

ที่มา : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน

 

ม.40  เงินเข้าแล้วตั้งแต่เช้า 20-21 ก.ย. 64

 

 

ม.40  เงินเข้าแล้วตั้งแต่เช้า 20-21 ก.ย. 64