หลักเกณฑ์ใหม่ "จ่ายเงินเยียวยา" ผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ดูแลกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐ เพิ่มอีก 2 ล้านคน ย้ำ! ผู้ได้รับสิทธิเดิม ต้องลงทะเบียนอีกรอบ ปรับเงื่อนไขเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริงๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

19 กันยายน 2564 คืบหน้าการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงสำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่ มีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

 

เปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้ามาลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมได้อีกกว่า  2 ล้านราย

 

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมมีจำนวน 13.65 ล้านราย จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

 

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

- ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

- ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

- รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา

- ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถ้ามีการถือบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ไปธนาคาร ธ.ก.ส., ออมสิน, กรุงไทย เลือกตามที่สะดวก

2. แสดงบัตรประชาชน

3. กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

 4. เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

 

ดูตัวอย่างแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบเงื่อนไข “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รับเงินเยียวยา