หมอเฉลิมชัย เผยผลการวิจัยการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ในคนอิสราเอล 1.1 ล้านคน พบวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 3 ได้ผลดีกว่าฉีด 2 เข็ม ทั้งระดับภูมิคุ้มกันและประสิทธิผลมากถึง 20 เท่า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 กันยายน 2564 นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ หรือ หมอเฉลิมชัย รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความลงใน Blockdit “ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย” เผยถึงผลการวิจัยวัคซีนเข็มที่ 3 ในการฉีดให้คนอิสราเอลจำนวน 1.1 ล้านคน ซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันและประสิทธิผลมากกว่าฉีด 2 เข็มถึง 20 เท่า มีรายละเอียดดังนี้...

 

มีคำถามที่ต้องการคำตอบที่ชัดเจนว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วสองเข็ม จำเป็นจะต้องฉีดกระตุ้นเข็มสามหรือไม่ และฉีดเมื่อไหร่ดี หรือควรรอฉีดวัคซีนรุ่นที่สองไปเลย

 

การศึกษาเบื้องต้นในอิสราเอล ซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) กระตุ้นเข็มสาม กับประชาชนจำนวนมาก โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุจำนวน 1.1 ล้านคน ที่ได้รับการฉีดกระตุ้นเข็มสาม โดยฉีดห่างจากเข็มสองนาน 5 เดือน ผลการศึกษาพบว่า

 

  1. ระดับภูมิคุ้มกัน (NAb) เพิ่มขึ้นมากถึง 7 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ฉีดเพียงสองเข็ม
  2. ประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อ ทำให้ป้องกันได้ดีขึ้น 11 เท่า
  3. ประสิทธิผลในการป้องกันเจ็บป่วยอาการรุนแรง ทำให้ดีขึ้น 20 เท่า

 

การรวบรวมครั้งนี้ เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ที่มีนโยบายให้ฉีดกระตุ้นเข็มสามในผู้สูงอายุชาวอิสราเอล

 

เผยผลวิจัย ไฟเซอร์เข็ม3 สร้างภูมิคุ้มกันและมีประสิทธิผลสูงกว่าฉีด 2 เข็ม

อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดบางประการที่จะทำให้งานวิจัยนี้ จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมก็คือ ผู้ที่ฉีดเข็มสามมีความเสี่ยงในการติดเชื้อและเจ็บป่วยไม่เหมือนกับผู้ที่ไม่ได้ฉีดเข็มสาม เพราะไม่ได้แบ่งกลุ่มเป็นงานวิจัยที่ชัดเจน เป็นเพียงการสังเกตสถิติ แต่มีจำนวนมากพอสมควร

 

นอกจากนั้น ยังมีข้อถกเถียงที่สำคัญในเรื่องความเท่าเทียม หรือนโยบายระดับโลกว่า ในประเทศร่ำรวยควรจะเริ่มฉีดเข็มสามเลย หรือควรแบ่งวัคซีนให้กับประเทศยากจนได้ฉีดเข็มหนึ่งกับเข็มสองเสียก่อน เนื่องจากว่าโลกเราไม่ได้สามารถแยกขาดจากกันทางด้านโรคติดต่อได้

 

เผยผลวิจัย ไฟเซอร์เข็ม3 สร้างภูมิคุ้มกันและมีประสิทธิผลสูงกว่าฉีด 2 เข็ม

 

ถ้าประเทศที่ฉีดเข็มสามจนคุมสถานการณ์ประเทศตัวเองได้ดี แต่มีบางประเทศในโลกยังไม่ได้ฉีดเข็มหนึ่งและสอง ก็จะทำให้มีการติดเชื้อสูง และมีโอกาสเกิดไวรัสกลายพันธุ์ ซึ่งดื้อต่อวัคซีน

สุดท้าย โควิด-19 ก็จะแพร่ระบาดกลับมาสู่ประเทศที่ฉีดวัคซีนเข็มสามแล้วด้วย องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงยังไม่แนะนำให้ประเทศร่ำรวยฉีดเข็มสาม แต่อยากให้ช่วยกันระดมฉีดให้ครบสองเข็มทุกประเทศเสียก่อน

 

เผยผลวิจัย ไฟเซอร์เข็ม3 สร้างภูมิคุ้มกันและมีประสิทธิผลสูงกว่าฉีด 2 เข็ม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด