ชาวบ้าน ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน 4 หมู่บ้านในต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน วอนอธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยางชาวบ้าน เผยเดือดร้อนมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี มีประชากรกว่า 5,000 คน ฤดูแล้งถนนเป็นฝุ่น ฤดูฝนถนนมีน้ำท่วมขัง ต้องใช้รถ หรือพันโซ่เข้าออกหมู่บ้าน

        ชาวไทยชนเผ่าอิ้วเมี่ยนร้องขอถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านเดือดร้อนกว่า50ปี    

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณ ถนนเข้าหมู่บ้านสายบ้านสมุนใหม่ หมู่ 16 - หมู่บ้านห้วยเฮือ หมู่ 11 ระยะทาง 7 ก.ม. นายสว่าง เปรมประสิทธิ์ ประธานองค์กรชุมชน ต.สะเนียน และอดีตกำนัน ต.สะเนียน,  นายอดิศวงศ์ สิริพลภักดี. ส.อบต. บ้านห้วยระพี หมู่ ม.15 อบต.สะเนียน น,ายธนภัทร แซ่จ๋าว ผู้ใหญ่บ้าน ห้วยระพี หมู่ม.15 พร้อมตัวแทนชาวบ้านชาวไทยชาย- หญิง ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน ห้วยระพี หมู่ม.15 และชาวบ้านห้วยเฮือ หมู่ 11 ต.สะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ออกมาช่วยรถยนต์ที่จะเดินทางเข้า – ออก หมู่บ้านที่ติดหล่มยาว หลังจากถูกพายุฝนเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ถนนเป็นหล่มถูกน้ำฝนกัดเซาะเป็นร่อง การสัญจรไม่สะดวก โชคดีที่ช่วงเช้าฝนหยุดตก การช่วยเหลือต้องใช้แรงชาวบ้านออกมาช่วยกันดึงรถที่ไม่มีโฟร์วีล ให้ผ่านเนินนี้ เพื่อเดินทางเข้าจังหวัดน่าน

 

ชาวไทยชนเผ่าอิ้วเมี่ยนร้องขอถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านเดือดร้อนกว่า50ปี

              นายอดิศวงศ์   กล่าวว่า ถนนเส้น เข้าสู่หมู่บ้าน สายบ้านสมุนใหม่ หมู่ 16 - หมู่บ้านห้วยเฮือ หมู่ 11 ระยะทาง 7 ก.ม.ในเขตรับผิดชอบ ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 50 ปี  ซึ่งเป็นราษฏรในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 500 กว่า หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อน กว่า 5,000 คน จากการสัญจรไปมาบนถนนดังกล่าว สภาพเป็นดินลูกรังส่งผลให้การสัญจรให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก ผู้นำหมู่บ้านหลายรุ่นได้ต่อสู้ขอให้ทางราชการทำถนนลูกรังเป็นถาวรเข้าหมู่บ้าน ในช่วงหน้าแล้งเป็นฝุ่น ช่วงหน้าฝนสภาพที่เห็นหลังฝนหยุดตก ถ้าเป็นรถยนต์ธรรมดาไม่สามารถขับขึ้นเนินนี้ได้

 

 

          ชาวไทยชนเผ่าอิ้วเมี่ยนร้องขอถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านเดือดร้อนกว่า50ปี

 

         " ถ้าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านอยู่ดีกินอิ่มนอนหลับ พึ่งพาตนเองได้ ต้องสร้างถนนให้เขาก่อน ระยะทางแค่ 7 ก.ม.และก็เป็นเส้นทางเดิมที่ชาวบ้านใช้สัญจรมากว่า 50 ปี ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่ชาวบ้านที่ยากจนไม่มีรถยนต์ หรือมีที่ไม่ใช่รถโฟร์วีลก็จะเดือดร้อนมาก และ เวลาเร่งด่วนเจ็บป่วยเรียก 1669 ก็เข้ามาไม่ได้ หมอนัด ถ้าฝนตกหนักไม่สามารถออกไปได้ที่มีรถจักรยานยนต์ ต้องตื่นตั้งแต่ตี 3 พร้อมนำเสื้อผ้าออกไปเปลี่ยน หรือเดินเท้าออกไปที่ รพ.สต. ระยะทาง 7 ก.ม." นายอดิศักดิ์ กล่าว 

 

ชาวไทยชนเผ่าอิ้วเมี่ยนร้องขอถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านเดือดร้อนกว่า50ปี

            ปัญหาปากท้อง ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านที่มีผลผลิตเงาะออก มีผลผลิตทางการเกษตรที่คุณภาพดีแต่ไม่มีรถขนผลผลิตออกไปขายได้ พ่อค้าที่เข้ามารับซื้อก็กดราคาชาวสวนก็จำเป็นต้องขายถึงแม้จะไม่คุ้มต้นทุน ก็จำเป็นต้องขาย หลายครั้งที่จ้างรถโฟร์วีลออกไปก็ถูกพ่อค้ากดราคา จะขนกลับก็ไม่ได้ วิธีแก้ปัญหาช่วยชาวบ้านแค่ให้ทางราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุมัติ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้ เป็นถนนลาดยาง ให้ อบต.สะเนียน ดำเนินการได้ปัญหาก็จบ ระยะทางแค่ 7 ก.ม.

        ชาวไทยชนเผ่าอิ้วเมี่ยนร้องขอถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านเดือดร้อนกว่า50ปี  

 

        หลายปีที่ผ่านมา อบต.สะเนียน มีงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางนี้ ตามข้อบัญญัติ แต่ติดขัดที่ทางสายนี้อยู่ในเขตป่าสงวน ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ก่อน ทาง อบต.สะเนียน เอง และ นายสว่าง เปรมประสิทธิ์ ในช่วงที่เป็นกำนันฯ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ได้ทำ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนลาดยาง ถึงคณะรัฐมนตรี ถึงอธิบดีกรมป่าไม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรดั้งเดิมไม่มีการแผ้วถางหรือตัดต้นไม้ใหม่ ไม่ได้เป็นถนนที่เปิดใหม่ จึงฝากถึงท่านอธิบดีกรมป่าไม้ช่วยดูแลใบอนุญาตให้ ชาวบ้านที่รอความหวังมาเกือบ 9 ปีแล้วครับ งบประมาณที่ตั้งไว้ต้องตกไปทุกปี งบประมาณปี 2564 นี้ที่ตั้งไว้ก็กำลังจะตกไปในสิ้นเดือนก.ย.2564

 

ชาวไทยชนเผ่าอิ้วเมี่ยนร้องขอถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านเดือดร้อนกว่า50ปี

            นายสว่าง กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงถนน ถนนเส้น เข้าสู่หมู่บ้าน สายบ้านสมุนใหม่ หมู่ 16 - หมู่บ้านห้วยเฮือ หมู่ 11 ในช่วงหน้าฝนตามภาพที่เห็นชาวบ้านเดือดร้อนมาก ในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่กำนันได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการ แต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานราชการเลยช้ามาก วันนี้อยากจะขอความอนุเคราะห์จาก ส่วนราชการอนุมัติ ให้ทำการซ่อมถนนสายนี้ด้วย ถนนเส้นนี้เป็นถนนของชาวบ้านไม่ได้บุกรุกป่า ใช้สัญจรมากว่า 50 ปีแล้ว

ภาพ/ข่าว จส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร