กรมควบคุมโรค แจงรายละเอียดกลุ่มรับวัคซีนโควิดเข็ม 3 ต้องเป็นผู้รับซิโนแวคครบ 2 เข็มในเดือน มี.ค.- พ.ค.64 เน้นกลุ่มเสี่ยงสูงวัย-โรคประจำตัวก่อน ส่วนบุคคลที่ฉีดครบโดสในจุดบริการฉีดวัคซีน หรือศูนย์ฉีดต่างๆ ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล ให้แจ้งความประสงค์ รพ.ใกล้บ้าน

17 กันยายน 2564 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงการดำเนินการจัดระบบฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปว่า สำหรับการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้ประชาชนนั้น จะเป็นกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดซิโนแวคครบ 2 เข็มมาตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา มีประมาณ 2 ล้านกว่าเข็ม หรือประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งในหลายพื้นที่เราพบว่า การฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน แม้การฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็มก็ยังปลอดภัย เพราะช่วยป้องกันการป่วยหนักเสียชีวิตได้ ซึ่งในวันที่ 24 ก.ย.นี้ จะเป็นวันที่มีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนจำนวนมากกว่า 1 ล้านโดส โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ต้องได้รับก่อน รวมทั้งวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งกลุ่มนี้จะเข้ารับบริการรักษาตัวเรื่องโรคประจำตัวอยู่แล้ว จึงสามารถนัดคิวมารับเข็ม 3 ได้ ทางรพ.จะสามารถติดตามมาฉีดได้ หรือมาตอนที่เข้ารับการตรวจรักษา จะได้ไม่เสียเวลา

“ในการติดตามกลุ่มที่ต้องได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 นั้น มีทางระบบ SMS หรือระบบหมอพร้อม ซึ่งก็เตรียมการอยู่ ขอให้ติดตามความก้าวหน้าต่อไป ซึ่งปกติควรรับบริการวัคซีนเข็ม 3 ที่เดิม เพราะมีข้อมูลจากการฉีดวัคซีน 2 เข็มอยู่แล้ว แต่ก็มีความยืดหยุ่นเรื่องสถานพยาบาล สามารถปรับเปลี่ยนตามความสะดวกได้”

แจงชัดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ดีเดย์! 24 ก.ย. กลุ่มไหนได้บ้าง  

เมื่อถามว่ากรณีผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคประจำตัว หากไปรับยาต่อเนื่องสามารถแจ้งขอฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ได้หรือไม่ นพ.โสภณ กล่าวว่า แจ้งได้ โดยรพ.จะรวบรวมตัวเลข และทำเรื่องเบิกวัคซีน แต่เบื้องต้นจะให้เฉพาะกลุ่มที่รับวัคซีนโควิดครบตั้งแต่เดือน มี.ค.ไปจนถึงพ.ค.ก่อน เนื่องจากครบโดสมานานแล้วประมาณ 4-6 เดือน ซึ่งมีโอกาสภูมิคุ้มกันลดลง ส่วนคนที่เพิ่งฉีดวัคซีนโควิดไปไม่นานมานี้ ยังมีภูมิคุ้มกันสูงอยู่

“ส่วนประชาชนทั่วไปที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ก็ต้องรอตามเดือน ไล่ตามเดือน โดยเดือน มี.ค.-พ.ค.ที่ฉีดครบก่อน แต่หลังจากนั้นเดือนต.ค. เราจะมีวัคซีนเพิ่มขึ้น ก็จะไล่ลงมาให้แก่คนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มในเดือน มิ.ย.ก.ค. ไล่เป็นลำดับลงมา แต่ทุกคนจะได้หมด ซึ่งการฉีดเข็มกระตุ้นก็เป็นไปตามความสมัครใจเช่นกัน” 

  แจงชัดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ดีเดย์! 24 ก.ย. กลุ่มไหนได้บ้าง

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่ากรณีคนที่ได้รับวัคซีนโควิดซิโนแวคครบ 2 เข็มในเดือนมี.ค.-พ.ค.2564 แต่รับบริการผ่านศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆ ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล จะต้องดำเนินการอย่างไร นพ.โสภณ กล่าวว่า สามารถไปแสดงความประสงค์กับทางโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ หากมีวัคซีนก็จะเรียกมาฉีด แต่หากไม่มีก็จะติดตามให้เข้ารับบริการภายหลัง แต่ขอย้ำว่า ช่วงแรกจะเป็นการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็ม 3 ให้เฉพาะกลุ่มที่รับซิโนแวคครบในเดือนมี.ค.-พ.ค. 2564

แจงชัดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ดีเดย์! 24 ก.ย. กลุ่มไหนได้บ้าง