รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำ การฉีดวัคซีนเด็กต้องฉีดตามเกณฑ์อายุ 12 ปีขึ้นไป ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อตายต้องรอการขึ้นทะเบียนกับ อย. ก่อนที่จะใช้กับเด็ก ส่วนการเปิดประเทศ ต้องรอการประเมินสถานการณ์และการประชุม ศบค.ปลายเดือนกันยายน นี้

17 กันยายน 2564 ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  ระบุถึง การดำเนินการฉีดวัคซีนไทยอยู่ในลำดับที่สองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้รองจากอินโดนีเชียที่มีจำนวนประชากรมากกว่า ทั้งนี้ การให้บริการวัคซีนในกลุ่มเด็ก 12 ปีขึ้นไปจะดำเนินการในกลุ่มนักเรียน สังกัดภาครัฐและเอกชน  กลุ่มอาชีวะศึกษา และโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ที่ตั้งเป้าเด็กนักเรียน 4.5 ล้านคน  โดยจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้คลอบคลุมเพื่อเปิดภาคการศึกษา

คร. เผย วัคซีนเชื้อตายสำหรับเด็กต้องรอขึ้นทะเบียนกับ อย.

กรณีการพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากข้อมูลทั่วโลกพบว่า มีเด็กเกิดภาวะดังกล่าว 16 รายจากการฉีด 1 ล้านโดส ซึ่งพบหลังการรับวัคซีนชนิด mRNA ไปแล้ว 30 วัน  ขณะที่จากการเฝ้าระวังในไทยมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้ว 8.69 แสนโดส  พบเพียง 1 ราย ซึ่งได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว 

คร. เผย วัคซีนเชื้อตายสำหรับเด็กต้องรอขึ้นทะเบียนกับ อย.

ทางกระทรวงสาธารณสุขออกแบบให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเพราะวัคซีนไฟเซอร์มีข้อบ่งชี้การใช้ในเด็ก 12 ปีขึ้นไปเท่านั่นจึงใช้เกณฑ์ช่วงระดับชั้นคือจะฉีดวัคซันให้กับเด็กช่างชั้นมัธยม หรือเทียบเท่า ส่วนกลุ่มเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาภาคปกติสามารถเข้ารับวัคซีนได้จากโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาร่วมทั่งกลุ่มเด็ก ป่วยเรื้อรัง หรือกลุ่มเด็กพิการ ที่อยู่ในช่วงอายุสามารถขอลงทะเบียนรับวัคซีนได้เช่นกัน 

สำหรับผู้ปกครองที่มีความกังวลในการเลือกชนิดวัคซีนในบุตร หลานซึ่งต้องการรับวัคซีน เชื้อตาย ในขณะนี้มี2 ชนิดคือ ซิโนแวค และซิโนฟาม โดยทั้ง2 ชนิดอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนกับทาง อย. หากผู้ปกครองต้องการจะเลือกวัคซีนชนิดเชื้อตายให้บุตรหลานต้องรออีกสักระยะ 

คร. เผย วัคซีนเชื้อตายสำหรับเด็กต้องรอขึ้นทะเบียนกับ อย.

สำหรับวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งมีประชาชนการจองสั่งซื้อไว้ เพราะเป็นวัคซีนทางเลือกแนะนำว่าในกลุ่มผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็มต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนรับวัคซีนโมเดอร์นาเป็น เช็มที่3 เพราะยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดเรื่องการกระตุ๋นภูมิคุ้มกันหรือประสิทธิภาพ 

ส่วนการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่จะเริ่มฉีด 24 กันยายนนี้ เป็นกลุ่ม ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบสองเข็ม โดยระบบหมอพร้อม หรือ SMS จะแจ้งข้อมูลไปยังผู้มี่จะได้รับวัคซีน  เพื่อวัน เวลา สถานที่ในการรับวัคซีน 

สำหรับการเปิดประเทศทาง ศบค.จะประชุมหารือปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อ ประเมินสถานการณ์  รายพื้นที่   และประเมินความพร้อมของแพทย์และด้านอื่นๆควบคู่ด้วย รวมถึงเร่งรัดให้กลุ่มปรชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในจำนวนที่คลอบคลุม  เกิน ร้อยละ 50 ภายในสิ้นเดือนกันยายน นี่   ขณะที่เดือนตุลาคม จะเร่งรัดให้มีการฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 70 ทั้งนี้ ในการเปิดการเดินทางจังหวัดต้องทำแผนว่าฉีดวัคซีนไปเท่าไร  ให้ทางกรมควบคุมโรค ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง เพราะแต่ละพื้นที่ไม่มีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน 

คร. เผย วัคซีนเชื้อตายสำหรับเด็กต้องรอขึ้นทะเบียนกับ อย.