แม่ฮ่องสอน - พบผู้ป่วยในจังหวัด 9 ราย นำกลับมารักษา 1 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวถึง 229 ราย ขณะที่ "คลัสเตอร์สบเมย" ตัวเลขพุ่ง 193 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 365 ราย พบเชื้อ 10 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 9 ราย และ ผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 1 ราย 

 

"คลัสเตอร์สบเมย"ตัวเลขผู้ป่วยพุ่ง193ราย

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ Case MS513 เพศชาย อายุ 24 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา อ.เมือง เป็นข้าราชการตำรวจ ทำงานในกรุงเทพฯ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 13 กันยายน 2564 ตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นบวก ติดต่อศูนย์โควิด-19แม่ฮ่องสอน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปาย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ

 

"คลัสเตอร์สบเมย"ตัวเลขผู้ป่วยพุ่ง193ราย

Case MS514 เด็กหญิง อายุ 6 ขวบ ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ต.ทุ่งยาว อ.ปาย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ Case MS399 และ Case MS400 (พ่อ แม่) เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 10 กันยายน 2564 ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2564 ผลตรวจไม่พบเชื้อ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2564 ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปาย

 

"คลัสเตอร์สบเมย"ตัวเลขผู้ป่วยพุ่ง193ราย

Case MS515 - MS522 รวม 8 ราย เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 5 ราย โดยเป็นนักเรียน 2 ราย ในปกครอง 2 ราย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ราย และประชาชน 3 ราย ทั้ง 8 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงของคลัสเตอร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม และเข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนฯ วัด และชุมชน มีผลการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสบเมย 8 ราย สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กนักเรียน หากประเมินแล้ว ไม่มีอาการป่วยรุนแรง จะส่งต่อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation :CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคมต่อไป ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันในคลัสเตอร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวน ทั้งสิ้น 193 ราย

สรุปสถานการณ์ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 522 ราย เป็นเพศชาย 256 ราย และเพศหญิง 266 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.8%) รักษาหายแล้ว 289 ราย (55.3%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 229 ราย (43.9%) รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 4 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 17 ราย โรงพยาบาลปาย 12 ราย โรงพยาบาลสบเมย 32 ราย CI โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 53 ราย CI บ้านสบเมย 4 ราย CI วัดอมราวาส 4 ราย และโรงพยาบาลสนาม 2 แห่งรวม 103 ราย

 

"คลัสเตอร์สบเมย"ตัวเลขผู้ป่วยพุ่ง193ราย

ทางด้าน นางวิลาวัลย์ คัดเชียงแสน กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ได้รวมรวบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อและรักษาตัวในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ไปมอบให้แก่ ผอ.โรงเรียน เพื่อส่งต่อให้กับเด็กนักเรียนและราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากคลัสเตอร์สบเมยในครั้งนี้ ซึ่งจากการระบาดในพื้นที่ อ.สบเมย พบว่ายอดผู้ป่วย มีมากกว่าเกือบเท่าตัวของยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัด และเป็นยอดที่พุ่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเป็นต้นมา

 

"คลัสเตอร์สบเมย"ตัวเลขผู้ป่วยพุ่ง193ราย

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน