พิจิตร - ปริมาณน้ำฝนและน้ำสะสมที่ไหลจากจังหวัดกำแพงเพชร ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นานกว่าสัปดาห์ ต้นข้าวเริ่มเน่าเสียหาย เร่งระบายน้ำ แต่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เหตุแม่น้ำยมมีระดับสูง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

น้ำฝนและน้ำสะสมที่ไหลจากจังหวัดกำแพงเพชร ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขัง พื้นที่ทำการเกษตร หรือที่เรียกว่าทุ่งรังนก ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่มีน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ระดับน้ำเฉลี่ยท่วมขังที่ระดับ 1 เมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าวที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว น้ำที่สะสมมีปริมาณมากจึงเปลี่ยนทุ่งนาเป็นผืนน้ำจนมองคล้ายอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ บริเวณกว้าง

น้ำท่วมนากว่าสัปดาห์-ข้าวเริ่มเน่าเสีย

ขณะที่นาข้าวกว่า 100 ไร่ ที่ชาวนาเสี่ยงทำนาข้าว ในพื้นที่ตำบลรังนก ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม และ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ถูกน้ำท่วมจมเสียหายมิดยอดข้าว นานเกือบ 1 สัปดาห์ ต้นข้าวเริ่มเน่าเสียหาย เป็นบริเวณกว้าง จากน้ำท่วมแช่ขัง

 

น้ำท่วมนากว่าสัปดาห์-ข้าวเริ่มเน่าเสีย

 

น้ำท่วมนากว่าสัปดาห์-ข้าวเริ่มเน่าเสีย

โดยเกษตรกรต่างเปิดทางน้ำ เร่งระบายน้ำ ที่ท่วมขังออกลงในแม่น้ำยม แต่การระบายด้วยยากลำบาก เนื่องจากแม่น้ำยม ยังมีระดับสูง อยู่ที่ 4.38 เมตร และมีประมาณสูงขึ้น 5-6 เซนติเมตร จึงเกิดน้ำท่วมขังนาข้าวเริ่มเน่าเสียหายจากน้ำท่วมขัง

 

น้ำท่วมนากว่าสัปดาห์-ข้าวเริ่มเน่าเสีย

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ / พิจิตร